У Плавој сали Српског културног центра,  27. априла  2021. године одржана је 4. сједница Скупштине општине Модрича. Сједници  су присуствовала 24  одборника, а одржана је у складу са строгим поштивањем мјера препорученим од стране Института за јавно здравство Републике Српске. На почетку сједнице дневни ред достављен одборницима у сазиву допуњен је са двије нове тачке, након чега је усвојен сљедећи

Д  н  е  в  н  и     р  е  д

 1. Извод из записника са 3. редовне сједнице Скупштине општине Модрича од 29.03.2021. године.
 2. Информација о реализацији закључака, иницијатива, приједлога и питања, клубова одборника, одборничких група и одборника Скупштине општине Модрича.
 3. Извјештај о раду Скупштине општине Модрича за 2020. годину.
 4. Извјештај о раду Начелника општине Модрича за 2020. годину.
 5. Приједлог Рјешење о измјени Рјешења о именовању комисије за провођење поступка по јавном конкурсу за избор и именовање секретара Скупштине општине Модрича.
 6. Приједлог Рјешења о именовању в.д. секретара Скупштине општине Модрича.
 7. Приједлог Рјешења о разјрешењу директора ЈЗУ „Дом здравља“.
 8. Приједлог Рјешења о именовању в.д. директора ЈЗУ „Дом здравља“ Модрича.
 9. Приједлог Рјешења о разјрешењу директора ЈУ Туристичка организација „Модрича“ Модрича.
 10. Приједлог Рјешења о именовању в.д. директора ЈУ Туристичка организација „Модрича“ Модрича.
 11. Приједлог Рјешења о разрјешењу предсједника – члана ОИК-а, због истека мандата.
 12. Приједлог Одлуке о објављивању јавног огласа за именовање два члана ОИК-а.
 13. Приједлог Одлуке о утврђивању листе стручњака.
 14. Приједлог Рјешења о именовању Комисије за провођење поступка по јавном огласу за именовање чланова ОИК-а.
 15. Приједлог Одлуке о продаји непокретности у својини општине Модрича уписаних у КО Модрича путем усменог јавног надметања (лицитације).
 16. Приједлог члана Школоског одбора ЈУ СШЦ „Јован Цвијић“.
 17. Приједлог члана Школског одбора ОШ „Свети Сава“.
 18. Приједлог члана Школског одбора ОШ „Сутјеска“.
 19. Приједлог Рјешења о именовању вршиоца дужности члана Управног одбора ЈУ Туристичка организација „Модрича“ Модрича;
 20. Приједлог Рјешења о именовању вршиоца дужности члана Управног одбора ЈУ Центар за социјални рад Модрича;
 21. Приједлог Рјешења о именовању вршиоца дужности члана Управног одбора ЈЗУ „Апотека“ Модрича;
 22. Извјештај о реализацији Програма капиталних улагања у 2020. годину.
 23. Програм капиталних улагања у 2021. години.
 24. Извјештај о раду Правобранилаштва Републикe Српске – сједиште замјеника Добој за период од 01.01.2020. до 31.12.2020. године за општину Модрича.
 25. Информација о раду Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове Бања Лука – подручна јединица Модрича за 2020. годину.
 26. Извјештај о раду за 2020. годину и Програм рада за 2021. годину Центра за социјални рад.
 27. Извјештај о раду за 2020. годину и Програм рада за 2021. годину Културно спортски центар.
 28. Извјештај о раду за 2020. годину и Програм рада за 2021. годину ЈЗУ „Апотека“ Модрича.
 29. Извјештај о раду за 2020. годину и Програм рада за 2021. годину ТВЈ Ватрогасно.
 30. Извјештај о раду за 2020. годину и Програм рада за 2021. годину Развојна агенција.
 31. Извјештај о раду за 2020. годину и Програм рада за 2021. годину Туристичка организација.
 32. Информација о остваривању права бораца, породица погинулих бораца и ратних војних инвалида у 2020. години са освртом на материјално издвајање општине Модрича.
 33. Извјештај о раду и дјеловању Цивилне заштите у 2020. години.
 34. Извјештај о раду општинских инспекција у 2020. години.
 35. Извјештај о раду Комуналне полиције за 2020. годину.
 36. Закључак о инсталирању савремене опреме и професионалан систем видео надзора са савременим надзорним центром.
 37. Обавјештење о обустави припреме и усвајања ревивије Регулационог плана Модрича 2.
 38. Приједлози, иницијативе и питања одборника;
 39. Разно.

На данашњој сједници једногласно је усвојен Извјештај о раду Скупштине општине Модрича за 2020. годину и Извјештај о раду Начелника општине Модрича за 2020. годину.

Усвојено је Рјешење о измјени Рјешења о именовању комисије за провођење поступка по јавном конкурсу за избор и именовање секретара Скупштине општине Модрича. Умјесто досадашњих чланова комисије Босе Новаковић и Мирјане Горановић именоване су Тања Стојановић и Милка Ђурић.

За вршиоца дужности секретара Скупштине општине једногласно је именована  Мирјана Горановић.

Разријешен је дужности директор ЈЗУ „Дом здравља“ Дарко Стефановић, а једногласно именован вршилац дужности директора др Гордана Кнежевић.

На Скупштини је прихваћена оставка директора  директора ЈУ Туристичка организација „Модрича“ Александре Тошановић, а за вршиоца дужности директора једногласно је именована је Дариа Видаковић.

Због истека мандата, Ружица Карамановић је разријешена дужности  предсједника – члана ОИК-а Модрича.

Једногласно је усвојена Одлука о утврђивању листе стручњака, те именована  Комисија за провођење поступка по јавном огласу за именовање чланова ОИК-а. У саставу: Мирјана Горановић, Дара Крнета и Тања Стојановић.

Одборници су такође једногласно усвојили приједлоге за чланове школских одбора:

 • Наташа Томић – ЈУ СШЦ „Јован Цвијић“ ;
 • Рада Дробњак – ОШ „Свети Сава“;
 • Сузана Гегић – ОШ „Сутјеска“.

Једногласно су именовани  вршиоци дужности члана Управног одбора сљедећих јавних установа:

 • Мирна Бабић – ЈУ Туристичка организација „Модрича“;
 • Марина Теофиловић – ЈУ Центар за социјални рад Модрича;
 • Зоран Чупељић – ЈЗУ „Апотека“ Модрича.

Наведена лица су из категорије породица погинулих бораца.

Након усвајања Извјештаја о реализацији Програма капиталних улагања у 2020. годину, разматрао се Програм капиталних улагања у 2021. години, који је након расправе и додатног појашњења начелника општине Јовице Радуловића усвојен већином гласова.

„Након усвајања буџета који је усвојен на претходној сједници данас смо усвојили такође значајан документ а то је Програм капиталних улагања. То је оно што ће грађани конкретно видјети на терену. Предвидјели смо 28 пројеката, а додатно и изградњу базена. Расположивих средстава  за ову намјену је ове године прилично мало, око  250.000 КМ, али  покушаћемо да обезбиједимо додатна средства од виших нивоа власти, наших министарстава и Федералног министарства“, истакао је начелник Радуловић.

Извјештај о раду Правобранилаштва Републикe Српске – сједиште замјеника Добој за период од 01.01.2020. до 31.12.2020. године за општину Модрича једногласно је усвојен.

Већу пажњу одборника изазвала је Информација о раду Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове Бања Лука – подручна јединица Модрича за 2020. годину. У дикусији је учествовало више одборника, након чега је и начелник Радуловић узео ријеч. Усвојена је већином гласова.

Извјештаји о раду за 2020. годину и програми рада за 2021. сљедећих јавних установа нису усвојени:

 • Центра за социјални рад;
 • Културно спортски центар;
 • „Апотека“;
 • Развојна агенција
 • Туристичка организација.

Извјештај о раду за 2020. годину и програм рада за 2021. годину  ТВЈ Ватрогасно, Информација о остваривању права бораца, породица погинулих бораца и ратних војних инвалида у 2020. години са освртом на материјално издвајање општине Модрича, Извјештај о раду и дјеловању Цивилне заштите у 2020. години, Извјештај о раду општинских инспекција у 2020. години и Извјештај о раду Комуналне полиције за 2020. годину  прихваћени су једногласно.

Остале тачке дневног реда су такође усвојене. Под тачком приједлози, иницијативе и питања одборника више одборника је узело ријеч, након чега су начелник општине, предсједник Скупштине и шефови клубова одборника честитали грађанима предстојеће празнике, Васкрс и Бајрам.

„Данашњом сједницом смо ушли у фазу да можемо даље пратити Програм рада и да у првом полугодишту обавимо све што је предвиђено. То су углавном питања од интереса за живот грађана у локалној заједници“, изјавио је предсједник Скупштине Милутин Поповић.