У Плавој сали Српског културног центра,  27. маја 2021. године одржана је 5. сједница Скупштине општине Модрича. Сједници  је присуствовало 25 одборника, а одржана је у складу са строгим поштивањем мјера препорученим од стране Института за јавно здравство Републике Српске. На почетку сједнице дневни ред достављен одборницима у сазиву допуњен је са четири нове тачке, након чега је усвојен сљедећи

 

Д  н  е  в  н  и     р  е  д

 1. Извод из записника са 4. редовне сједнице Скупштине општине Модрича од 27.04.2021. године.
 2. Информација о реализацији закључака, иницијатива, приједлога и питања, клубова одборника, одборничких група и одборника Скупштине општине Модрича.
 3. Приједлог Одлуке о радном времену у трговинским, занатским, услужним и другим објектима и дјелатностима на подручју општине Модрича.
 4. Приједлог Одлуке о измјени Одлуке о комуналним таксама.
 5. Приједлог Одлуке о измјенама Одлуке о општинским административним таксама.
 6. Приједлог Одлуке о усвајању Програма коришћења пољопривредног земљишта у својини Републике Српске на територији општине Модрича за 2021. годину.
 7. Приједлог Одлуке о приступању изради локалног плана управљања отпадом у општини Модрича.
 8. Приједлог Одлуке о продаји непокретности путем непосредне погодбе ради комплетирања грађевинске честице.
 9. Приједлог Рјешења о разрјешењу вршиоца дужности секретара Скупштине општине Модрича.
 10. Приједлог Рјешења о именовању секретара Скупштине општине Модрича.
 11. Приједлог Рјешења о разрјешењу дужности директора ЈЗУ Апотека Модрича.
 12. Приједлог Рјешења о именовању вршиоца дужности директора ЈЗУ Апотека Модрича.
 13. Приједлог Рјешења о разрјешењу дужности директора Развојне агенције општине Модрича.
 14. Приједлог Рјешења о именовању вршиоца дужности директора  Развојне агенције општине Модрича.
 15. Приједлог рјешења о Разрјешењу и именовању чланова сталних радних тијела Скупштине општине Модрича мандатног сазива 2020-2024. година.
 16. Стратешки план општине Модрича за сарадњу са дијаспором.
 17. Извјештај о извршењу буџета општине Модрича за 2020. годину.
 18. Извјештај о кориштењу средстава буџетске резерве у 2020. години.
 19. Извјештај о годишњем утрошку намјенских средстава од накнаде по основу продаје шумских дрвних сортимената за 2020. годину.
 20. Приједлог годишњег плана утрошка намјенских средстава од накнаде по основу продаје шумских дрвних сортимената у 2021. години.
 21. Извјештај о реализацији локалног акционог плана за реинтеграцију државњана Босне и Херцеговине који се враћају по основу споразума о реадмисији на подручју општине Модрича за период 2019-2020. године у 2020. години.
 22. Извјештај о реализацији локалног акционог плана за унапређење положаја ромске популације на подручју општине Модрича у 2020. години.
 23. Извјештај о раду за 2020. годину и Програм рада за 2021. годину ЈЗУ „Дома здравља“ Модрича.
 24. Извјештај о раду за 2020. годину и Програм рада за 2021. годину ЈП „Српски културни центар“ д.о.о. Модрича.
 25. Информација о стању јавне безбједности на подручју општине Модрича у 2020. години.
 26. Информација о порезу на непокретности за 2020. годину (обухват пореских обвезника и остварених прихода).
 27. Информација о стипендирању студената на подручју општине Модрича.
 28. Информација о раду друштвених организација и удружења грађана у 2020. години.
 29. Информација о здравственом стању животиња на подручју општине Модрича у 2020. години.
 30. Информација о односима са јавношћу и информисању грађана.
 31. Приједлози, иницијативе и питања одборника;
 32. Разно.

Након усвајања првије двије тачке, трећа тачка дневног реда Приједлог Одлуке о радном времену у трговинским, занатским, услужним и другим објектима и дјелатностима на подручју општине Модрича, на приједлог предлагача повучена је са разматрања, ради додатних процјена, анализа и усклађивања са законским прописима.

Тачке дневног реда од четири до десет једногласно су усвојене. За секретара Скупштине општине именована је досадшњи вршилац дужности Мирјана Горановић.

На данашњој сједници већином гласова разријешена је дужности директор ЈЗУ Апотека Слађана Маркановић а  именован вршилац дужности директораДарко Стефановић. Разријешен је дужности директор Развојне агенције Модрича Милош Илић, а за вршиоца дужности функције именован Елвир Хаџиомеровић.

Именовани су нови чланови сталних радних тијела Скупштине општине Модрича мандатног сазива 2020-2024. година.

Стратешки план општине Модрича за сарадњу са дијаспором, као нови документ, након додатног појашњења начелника општине Јовице Радуловића добио је подршку свих одборника.

„Данас је усвојено доста значајних тачака. Издвојио бих Одлуку о извршењу буџета за прошлу годину, као и Извјештај о раду Дома здравља за претходну годину. Констатовали смо да је обзиром на епидемиолошку ситуацију прошле године уложен надљудски напор и труд запослених, како би сачували здравље и животе наших становника. Желим да им упутим неизмјерну захвалност испред Општинске управе. Усвојили смо још један значајан стратешки документ, а то Стратешки план општине Модрича за сарадњу са дијаспором. Очекујем да ћемо брзо имати и акциони план, гдје ћемо уз максимално уважавање наших људи који раде у дијаспори заједнички покушати унаприједити привредни и културни живот Модриче“, истакао је начелник Јовица Радуловић.

Тачке везане за буџет Општине једногласно су усвојене, као и тачке од 19. до 22.

Већу пажњу одборника изазвао је Извјештај о раду за 2020. годину и Програм рада за 2021. годину ЈЗУ „Дома здравља“ Модрича. Након додатних образложења од стране Начелника Радуловића и вршиоца дужности директора Дома здравља Гордане Кнежевић документи су усвојени већином гласова.

Преостале тачке дневног реда су једногласно усвојене.

„Имали смо веома обиман дневни ред и на овој сједници Скупштине општине, али и заиста конструктиван рад. Квалитету рада доприноси различитост мишљења, с тим да  смо у великом броју питања сагласни“, рекао је по завршетку сједнице предсједник Скупштине општине Милутин Поповић.