У Плавој сали Српског културног центра,  22. јуна 2021. године одржана је 6. сједница Скупштине општине Модрича. Сједници  је присуствовало 25 одборника, а одржана је у складу са строгим поштивањем мјера препорученим од стране Института за јавно здравство Републике Српске. На почетку сједнице предсједник Скупштине Милутин Поповић упознао је одборнике да Дејан Стојановић који је до сада у Скупштини дјеловао као одборник СНСД-а, од данашње сједнице се изјашњава као независни одборник. Дневни ред достављен одборницима у сазиву допуњен је са пет нових тачки, након чега је усвојен сљедећи

 

Д  н  е  в  н  и     р  е  д

 1. Извод из записника са 5. редовне сједнице Скупштине општине Модрича од 27.05.2021. године.
 2. Информација о реализацији закључака, иницијатива, приједлога и питања, клубова одборника, одборничких група и одборника Скупштине општине Модрича.
 3. Приједлог Одлуке о радном времену у трговинским, занатским и услужним објектима на подручју општине Модрича.
 4. Приједлог Одлуке о заштити изворишта воде за пиће „Модричко поље“ Модрича.
 5. Приједлог Одлуке о продужења рока важења Урбанистичког плана „Модрича 2020“.
 6. Приједлог Одлуке о ослобађању обавеза плаћања општинске комуналне таксе за заузимање јавне површине.
 7. Приједлог Oдлуке о замјени некретнина.
 8. Приједлог Одлуке о продаји непокретности путем непосредне погодбе ради комплетирања грађевинске честице.
 9. Приједлог рјешења о именовању два члана и предсједника Општинске изборне комисије Модрича.
 10. Приједлог Рјешења о разрјешењу директора Јавне установе „Културно-спортски центар“ Модрича.
 11. Приједлог Рјешења о именовању вршиоца дужности директора Јавне установе „Културно-спортски центар“ Модрича.
 12. Приједлог Рјешења о разрјешењу директора Јавне установе Центар за социјални рад Модрича.
 13. Приједлог Рјешења о именовању вршиоца дужности директора Јавне установе Центар за социјални рад Модрича.
 14. Приједлог Рјешења о разрјешењу директора Јавне предшкослке установе „Наша радост“ Модрича.
 15. Приједлог Рјешења о именовању вршиоца дужности директора Јавне предшколске установе „Наша радост“ Модрича.
 16. Приједлог Рјешења о именовању Комисије за примопредају дужности између именованих лица у Јавној установи „Центар за социјални рад“ Модрича.
 17. Приједлог Рјешења о именовању Комисије за примопредају дужности између именованих лица у Јавној предшколској установи „Наша радост“ Модрича.
 18. Приједлог Акционог плана одрживог управљања енергијом и прилагођавања климатским промјенама општине Модрича (SECAP) за период до 2030. године.
 19. Извјештај о исплаћеним подстицајима (републички и општински) привредним субјектима са територије општине Модрича, погођених мјерама усљед вируса корона у 2020. години.
 20. Извјештај о зимском одржавању градских улица, локалних путева, тротоара, пјешачких стаза и паркинга у сезони 2020/2021. година.
 21. Информација о стању насиља у породици на подручју општине Модрича за 2020. годину.
 22. Протокол о поступању и сарадњи надлежних субјеката заштите у случајевима насиља у породици на подручју општине Модрича.
 23. Упознавање са тужбом Небојше Кнежевића пред Окружним судом Добој број: 13 0 U 006377/21 U, против рјешења Скупштине општине Модрича број 01-111-47/21 од 29.03.2021. године.
 24. Приједлози, иницијативе и питања одборника.
 25. Разно.

На данашњој сједници једногласно је усвојена Одлука о радном времену у трговинским, занатским и услужним објектима на подручју општине Модрича. Овом Одлуком ограничава се рад недјељом наведених привредних субјеката, од 7.00 до 12.00 часова, осим за драгстора, тржнице, сточне пијаце, играоница, рођендаоница, бензинских пумпи и трговина које се налазе у саставу истих.

Тачке дневног реда од четири до осам су једногласно усвојене.

За предсједника Општинске изборне комисије именована је Оливера Чанић, а за чланове Комисије Ружица Мишић и Армин Зилић.

Већином гласова разријешена је дужности  досадашњи директор ЈУ „Културно – спортски центар“ Митра Кнежевић, а именован вршилац дужности Дејан Стојановић. Ружица Лазић досадашњи директор ЈУ Центар за социјални рад поднијела је оставку и разријешена  дужности, а за вршиоца дужности именован је Дејан Дринић. Такође, дужности директора ЈПУ „Наша радост“ разријешена је Љубица Ђекић, а Дамир Стојановић именован за вршиоца дужности.

Именоване су и Комисије за примопредају дужности између именованих лица у ЈУ „Центар за социјални рад“ Модрича и у ЈПУ „Наша радост“ Модрича.

Остале тачке дневног реда су такође усвојене.

Под тачком приједлози, иницијативе и питања одборника, више одборника је узело ријеч. Иницијативе су се односиле на проблем водоснадбијевања у граду, као и за могућност изналажења рјешења употребе бицикла и ромобила у пјешачким зонама. Додатна појашњења је дао начелник општине Јовица Радуловић, који је на крају обраћања честитао грађанима Модриче предстојећи Дан општине, Видовдан.

„Данас смо усвојили једну заиста важну Одлуку, а то је Одлука о радном времену у трговинским, занатским и услужним објектима на подручју општине Модрича. Желим са поносом да кажем да сада спадамо у ред општина које су ограничиле рад недјељом, до 12.00 часова. Иницијативе одборника када се ради о водоснадбијевању су одраз стања и забринутости јавности. Ми већ у првим данима јуна имамо рестрикције у водоснадбијевању и то је питање којим се озбиљно морамо позабавити. Као начелник општине опредијељен сам да морамо ријешити статус предузећа „Водовод и канализација“ и да се оно врати у већинско власништво општине Модрича, јер тек тада стичемо услове да вршимо нова улагања у водоводну мрежу“, истакао је начелник.

„Данашња сједница је веома битна јер смо достигли реализацију тема из Програма рада. Шестомјесечни период смо окончали без неизвршених обавеза. Сједница је протекла у доброј атмосфери и коректној расправи, тако да је очуван ниво и дигнитет Скупштине“, истакао је предсједник Скупштине Милутин Поповић.