U Plavoj sali Srpskog kulturnog centra,  22. juna 2021. godine održana je 6. sjednica Skupštine opštine Modriča. Sjednici  je prisustvovalo 25 odbornika, a održana je u skladu sa strogim poštivanjem mjera preporučenim od strane Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske. Na početku sjednice predsjednik Skupštine Milutin Popović upoznao je odbornike da Dejan Stojanović koji je do sada u Skupštini djelovao kao odbornik SNSD-a, od današnje sjednice se izjašnjava kao nezavisni odbornik. Dnevni red dostavljen odbornicima u sazivu dopunjen je sa pet novih tački, nakon čega je usvojen sljedeći

 

D  n  e  v  n  i     r  e  d

 1. Izvod iz zapisnika sa 5. redovne sjednice Skupštine opštine Modriča od 27.05.2021. godine.
 2. Informacija o realizaciji zaključaka, inicijativa, prijedloga i pitanja, klubova odbornika, odborničkih grupa i odbornika Skupštine opštine Modriča.
 3. Prijedlog Odluke o radnom vremenu u trgovinskim, zanatskim i uslužnim objektima na području opštine Modriča.
 4. Prijedlog Odluke o zaštiti izvorišta vode za piće „Modričko polje“ Modriča.
 5. Prijedlog Odluke o produženja roka važenja Urbanističkog plana „Modriča 2020“.
 6. Prijedlog Odluke o oslobađanju obaveza plaćanja opštinske komunalne takse za zauzimanje javne površine.
 7. Prijedlog Odluke o zamjeni nekretnina.
 8. Prijedlog Odluke o prodaji nepokretnosti putem neposredne pogodbe radi kompletiranja građevinske čestice.
 9. Prijedlog rješenja o imenovanju dva člana i predsjednika Opštinske izborne komisije Modriča.
 10. Prijedlog Rješenja o razrješenju direktora Javne ustanove „Kulturno-sportski centar“ Modriča.
 11. Prijedlog Rješenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javne ustanove „Kulturno-sportski centar“ Modriča.
 12. Prijedlog Rješenja o razrješenju direktora Javne ustanove Centar za socijalni rad Modriča.
 13. Prijedlog Rješenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javne ustanove Centar za socijalni rad Modriča.
 14. Prijedlog Rješenja o razrješenju direktora Javne predškoslke ustanove „Naša radost“ Modriča.
 15. Prijedlog Rješenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javne predškolske ustanove „Naša radost“ Modriča.
 16. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za primopredaju dužnosti između imenovanih lica u Javnoj ustanovi „Centar za socijalni rad“ Modriča.
 17. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za primopredaju dužnosti između imenovanih lica u Javnoj predškolskoj ustanovi „Naša radost“ Modriča.
 18. Prijedlog Akcionog plana održivog upravljanja energijom i prilagođavanja klimatskim promjenama opštine Modriča (SECAP) za period do 2030. godine.
 19. Izvještaj o isplaćenim podsticajima (republički i opštinski) privrednim subjektima sa teritorije opštine Modriča, pogođenih mjerama usljed virusa korona u 2020. godini.
 20. Izvještaj o zimskom održavanju gradskih ulica, lokalnih puteva, trotoara, pješačkih staza i parkinga u sezoni 2020/2021. godina.
 21. Informacija o stanju nasilja u porodici na području opštine Modriča za 2020. godinu.
 22. Protokol o postupanju i saradnji nadležnih subjekata zaštite u slučajevima nasilja u porodici na području opštine Modriča.
 23. Upoznavanje sa tužbom Nebojše Kneževića pred Okružnim sudom Doboj broj: 13 0 U 006377/21 U, protiv rješenja Skupštine opštine Modriča broj 01-111-47/21 od 29.03.2021. godine.
 24. Prijedlozi, inicijative i pitanja odbornika.
 25. Razno.

Na današnjoj sjednici jednoglasno je usvojena Odluka o radnom vremenu u trgovinskim, zanatskim i uslužnim objektima na području opštine Modriča. Ovom Odlukom ograničava se rad nedjeljom navedenih privrednih subjekata, od 7.00 do 12.00 časova, osim za dragstora, tržnice, stočne pijace, igraonica, rođendaonica, benzinskih pumpi i trgovina koje se nalaze u sastavu istih.

Tačke dnevnog reda od četiri do osam su jednoglasno usvojene.

Za predsjednika Opštinske izborne komisije imenovana je Olivera Čanić, a za članove Komisije Ružica Mišić i Armin Zilić.

Većinom glasova razriješena je dužnosti  dosadašnji direktor JU „Kulturno – sportski centar“ Mitra Knežević, a imenovan vršilac dužnosti Dejan Stojanović. Ružica Lazić dosadašnji direktor JU Centar za socijalni rad podnijela je ostavku i razriješena  dužnosti, a za vršioca dužnosti imenovan je Dejan Drinić. Takođe, dužnosti direktora JPU „Naša radost“ razriješena je Ljubica Đekić, a Damir Stojanović imenovan za vršioca dužnosti.

Imenovane su i Komisije za primopredaju dužnosti između imenovanih lica u JU „Centar za socijalni rad“ Modriča i u JPU „Naša radost“ Modriča.

Ostale tačke dnevnog reda su takođe usvojene.

Pod tačkom prijedlozi, inicijative i pitanja odbornika, više odbornika je uzelo riječ. Inicijative su se odnosile na problem vodosnadbijevanja u gradu, kao i za mogućnost iznalaženja rješenja upotrebe bicikla i romobila u pješačkim zonama. Dodatna pojašnjenja je dao načelnik opštine Jovica Radulović, koji je na kraju obraćanja čestitao građanima Modriče predstojeći Dan opštine, Vidovdan.

„Danas smo usvojili jednu zaista važnu Odluku, a to je Odluka o radnom vremenu u trgovinskim, zanatskim i uslužnim objektima na području opštine Modriča. Želim sa ponosom da kažem da sada spadamo u red opština koje su ograničile rad nedjeljom, do 12.00 časova. Inicijative odbornika kada se radi o vodosnadbijevanju su odraz stanja i zabrinutosti javnosti. Mi već u prvim danima juna imamo restrikcije u vodosnadbijevanju i to je pitanje kojim se ozbiljno moramo pozabaviti. Kao načelnik opštine opredijeljen sam da moramo riješiti status preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ i da se ono vrati u većinsko vlasništvo opštine Modriča, jer tek tada stičemo uslove da vršimo nova ulaganja u vodovodnu mrežu“, istakao je načelnik.

„Današnja sjednica je veoma bitna jer smo dostigli realizaciju tema iz Programa rada. Šestomjesečni period smo okončali bez neizvršenih obaveza. Sjednica je protekla u dobroj atmosferi i korektnoj raspravi, tako da je očuvan nivo i dignitet Skupštine“, istakao je predsjednik Skupštine Milutin Popović.