У Плавој сали Српског културног центра,  10. новембра 2021. године одржана је 8. сједница Скупштине општине Модрича. Сједници  су присуствовала 23 одборника.  Већином гласова усвојен је сљедећи:

Д  н  е  в  н  и     р  е  д

 1. Извод из записника са 7. редовне сједнице Скупштине општине Модрича од 28.09.2021. и 08.10.2021.године.
 2. Информација о реализацији закључака, иницијатива, приједлога и питања, клубова одборника, одборничких група и одборника Скупштине општине Модрича.
 3. Приједлог Рјешења о разрјешењу вршиоца дужности директора Јавне предшколске установе „Наша радост“ Модрича.
 4. Приједлог Рјешења о разрјешењу вршиоца дужности директора Јавне установе „Клутурно спортски центар“ Модрича.
 5. Приједлог Рјешења о разрјешењу вршиоца дужности директора Јавне установе „Развојна агенција општине Модрича“ Модрича.
 6. Приједлог Рјешења о именовању директора Јавне предшколске установе „Наша радост“ Модрича.
 7. Приједлог Рјешења о именовању директора Јавне установе „Клутурно спортски центар“ Модрича.
 8. Приједлог Рјешења о именовању директора Јавне установе „Развојна агенција општине Модрича“ Модрича.
 9. Приједлог Рјешења о именовању вршиоца дужности начелника Одјељења за пријемну канцеларију и информисање.
 10. Приједлог Рјешења о разрјешењу замјенксих чланова Општинске изборне комисије Модрича.
 11. Приједлог Рјешења о именовању чланова Општинске изборне комисије Модрича.
 12. Приједлог Рјешење о разрјешењу чланова управних одбора јавних установа чији је оснивач Скупштина оштине Модрича:
  12.1. Јавна здравствена установа „Дом здравља“ Модрича;
  12.2. Јавна здравствена установа „Апотека“ Модрича;
  12.3. Јавна установа Центар за социјални рад Модрича;
  12.4. Јавна предшколска установе „Наша радост“ Модрича;
  12.5. Јавна установа „Клутурно спортски центар“ Модрича;
  12.6. Јавна установа „Развојна агенција општине Модрича“ Модрича;
  12.7. Јавна установа Туристичка организација „Модриича“ Модрича.
 13.  Приједлог Рјешења о именовању вршиоца дужности чланова Управних одбора јавних установа чији је оснивач Скупштина оштине Модрича:

13.1. Јавна здравствена установа „Дом здравља“ Модрича;
13.2.Јавна здравствена установа „Апотека“ Модрича;
13.3. Јавна установа Центар за социјални рад Модрича;
13.4. Јавна предшколска установе „Наша радост“ Модрича;
13.5. Јавна установа „Клутурно спортски центар“ Модрича;
13.6. Јавна установа „Развојна агенција општине Модрича“ Модрича;
13.7. Јавна установа Туристичка организација „Модриича“ Модрича.

14.Приједлог Одлуке расписивању јавног конкурса за избор и именовање чланова управних одбора у јавним установама чији је оснивач Скупштина оштине Модрича.
15.Приједлог Одлуке о допуни Пословника о раду Скупштине.
16.Нацрт буџета општине Модрича за 2022. годину.
17.Приједлог Одлуке о измјени Одлуке о додјели објекта Дневног центра за дјецу са посебним потребама.
18.Приједлог Одлуке о додјели на управљање и коришћење мултифункционалног спортског терена-подлоге.
19.Приједлог Одлуке о престанку права личне службености – право становања.
20.Програм мјера и активности за унапређење стања у простору за 2022-2024. годину.
21.Информација о запошљавању на подручју општине, броју и структури незапослених лица, потребним кадровима за развој општине.
22.Информација о условима живота омладине на подручју општине Модрича.
23.Информација о стању наркоманије на подручју општине и мјере за њено сузбијање.
24.Информација о раду мјесних заједница на подручју општине Модрича за 2020. годину.
25.Приједлози, иницјативе и питања одборника.
26.Разно.

На данашњој сједници разријешени су досадашњи вршиоци дужности директора Јавне предшколске установе „Наша радост“ Модрича, Јавне установе „Клутурно спортски центар“ Модрича и Јавне установе „Развојна агенција општине Модрича“ Модрича, а за директоре именована сљедећа лица:

 • Сузана Јовић – директор Јавне предшколске установе „Наша радост“ Модрича;
 • Дејан Стојановић – директор Јавне установе „Клутурно спортски центар“ Модрича;
 • Сњежана Вујић – директор Јавне установе „Развојна агенција општине Модрича“ Модрича.

За вршиоца дужности начелника Одјељења за пријемну канцеларију и информисање именован је Дамир Стојановић, који је раније Централној изборној комисији подрио захтјев за предају одборничког мандата.

Усвојено је  Рјешење о разрјешењу замјенксих чланова Општинске изборне комисије Модрича, а за нове чланове именовани Наташа Алаџић Стевановић и Мерид Хердић.

Разријешени су чланови управних одбора јавних установа чији је оснивач Скупштина оштине Модрича, а потом именовани вршиоци дужности истих.

Једногласно је усвојен Пословника о раду Скупштине.

Највећу пажњу одборника изазвао је Нацрт буџета општине Модрича за 2022. годину, који је након дуже дискусије и додатног појашњења од стране начелника општине и начелнице Одјељења за финансије усвојен већином гласова, уз закључке да се Нацрт стави на јавни увид, те одрже  јавне расправа по мјесним заједницама.

 „Имали смо конструктивну расправу по свим тачкама дневног реда. Буџет је по први пут планиран у номиналном износу од око 12 милиона КМ. Успјели смо да поред очекиваног прилива од ПДВ-а да планирати средства и из других приходовних ставки, гдје ћемо доношењем одређених одлука утицати да приходовна страна буде много већа“, истакао је начелник Радуловић.

Усвојен је и веома битан документ за функционисање локалне заједнице, Програм мјера и активности за унапређење стања у простору за 2022-2024. годину, који је основ за доношење нових регулационих планова. „Поново смо се побринули да у Скупштини доносимо битне стратешке документе. То је недостајало општини Модрича и ово је документ који није усвојен у многим локалним самоуправама, а чак не постоји ни на нивоу Републике Српске. Одлучили смо се за то, јер желимо Модричу као модеран град, са јасним визијама како ће изгледати у наредном периоду, уважавајући постојеће стање“, изјавио је начелник.

„Информација о запошљавању на подручју општине, броју и структури незапослених лица, потребним кадровима за развој општине је поново враћена у садржај рада Скупштине. Неколико година то стање није разматрано, а веома је битно за живот у локалној заједници. Усвојили смо добре закључке и мјере за наредни период“, рекао је предсједник Скупштине Милутин Поповић.

Остале тачке дневног реда су такође усвојене.