U Plavoj sali Srpskog kulturnog centra,  10. novembra 2021. godine održana je 8. sjednica Skupštine opštine Modriča. Sjednici  su prisustvovala 23 odbornika.  Većinom glasova usvojen je sljedeći:

D  n  e  v  n  i     r  e  d

 1. Izvod iz zapisnika sa 7. redovne sjednice Skupštine opštine Modriča od 28.09.2021. i 08.10.2021.godine.
 2. Informacija o realizaciji zaključaka, inicijativa, prijedloga i pitanja, klubova odbornika, odborničkih grupa i odbornika Skupštine opštine Modriča.
 3. Prijedlog Rješenja o razrješenju vršioca dužnosti direktora Javne predškolske ustanove „Naša radost“ Modriča.
 4. Prijedlog Rješenja o razrješenju vršioca dužnosti direktora Javne ustanove „Kluturno sportski centar“ Modriča.
 5. Prijedlog Rješenja o razrješenju vršioca dužnosti direktora Javne ustanove „Razvojna agencija opštine Modriča“ Modriča.
 6. Prijedlog Rješenja o imenovanju direktora Javne predškolske ustanove „Naša radost“ Modriča.
 7. Prijedlog Rješenja o imenovanju direktora Javne ustanove „Kluturno sportski centar“ Modriča.
 8. Prijedlog Rješenja o imenovanju direktora Javne ustanove „Razvojna agencija opštine Modriča“ Modriča.
 9. Prijedlog Rješenja o imenovanju vršioca dužnosti načelnika Odjeljenja za prijemnu kancelariju i informisanje.
 10. Prijedlog Rješenja o razrješenju zamjenksih članova Opštinske izborne komisije Modriča.
 11. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Opštinske izborne komisije Modriča.
 12. Prijedlog Rješenje o razrješenju članova upravnih odbora javnih ustanova čiji je osnivač Skupština oštine Modriča:
  12.1. Javna zdravstvena ustanova „Dom zdravlja“ Modriča;
  12.2. Javna zdravstvena ustanova „Apoteka“ Modriča;
  12.3. Javna ustanova Centar za socijalni rad Modriča;
  12.4. Javna predškolska ustanove „Naša radost“ Modriča;
  12.5. Javna ustanova „Kluturno sportski centar“ Modriča;
  12.6. Javna ustanova „Razvojna agencija opštine Modriča“ Modriča;
  12.7. Javna ustanova Turistička organizacija „Modriiča“ Modriča.
 13.  Prijedlog Rješenja o imenovanju vršioca dužnosti članova Upravnih odbora javnih ustanova čiji je osnivač Skupština oštine Modriča:

13.1. Javna zdravstvena ustanova „Dom zdravlja“ Modriča;
13.2.Javna zdravstvena ustanova „Apoteka“ Modriča;
13.3. Javna ustanova Centar za socijalni rad Modriča;
13.4. Javna predškolska ustanove „Naša radost“ Modriča;
13.5. Javna ustanova „Kluturno sportski centar“ Modriča;
13.6. Javna ustanova „Razvojna agencija opštine Modriča“ Modriča;
13.7. Javna ustanova Turistička organizacija „Modriiča“ Modriča.

14.Prijedlog Odluke raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje članova upravnih odbora u javnim ustanovama čiji je osnivač Skupština oštine Modriča.
15.Prijedlog Odluke o dopuni Poslovnika o radu Skupštine.
16.Nacrt budžeta opštine Modriča za 2022. godinu.
17.Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o dodjeli objekta Dnevnog centra za djecu sa posebnim potrebama.
18.Prijedlog Odluke o dodjeli na upravljanje i korišćenje multifunkcionalnog sportskog terena-podloge.
19.Prijedlog Odluke o prestanku prava lične službenosti – pravo stanovanja.
20.Program mjera i aktivnosti za unapređenje stanja u prostoru za 2022-2024. godinu.
21.Informacija o zapošljavanju na području opštine, broju i strukturi nezaposlenih lica, potrebnim kadrovima za razvoj opštine.
22.Informacija o uslovima života omladine na području opštine Modriča.
23.Informacija o stanju narkomanije na području opštine i mjere za njeno suzbijanje.
24.Informacija o radu mjesnih zajednica na području opštine Modriča za 2020. godinu.
25.Prijedlozi, inicjative i pitanja odbornika.
26.Razno.

Na današnjoj sjednici razriješeni su dosadašnji vršioci dužnosti direktora Javne predškolske ustanove „Naša radost“ Modriča, Javne ustanove „Kluturno sportski centar“ Modriča i Javne ustanove „Razvojna agencija opštine Modriča“ Modriča, a za direktore imenovana sljedeća lica:

 • Suzana Jović – direktor Javne predškolske ustanove „Naša radost“ Modriča;
 • Dejan Stojanović – direktor Javne ustanove „Kluturno sportski centar“ Modriča;
 • Snježana Vujić – direktor Javne ustanove „Razvojna agencija opštine Modriča“ Modriča.

Za vršioca dužnosti načelnika Odjeljenja za prijemnu kancelariju i informisanje imenovan je Damir Stojanović, koji je ranije Centralnoj izbornoj komisiji podrio zahtjev za predaju odborničkog mandata.

Usvojeno je  Rješenje o razrješenju zamjenksih članova Opštinske izborne komisije Modriča, a za nove članove imenovani Nataša Aladžić Stevanović i Merid Herdić.

Razriješeni su članovi upravnih odbora javnih ustanova čiji je osnivač Skupština oštine Modriča, a potom imenovani vršioci dužnosti istih.

Jednoglasno je usvojen Poslovnika o radu Skupštine.

Najveću pažnju odbornika izazvao je Nacrt budžeta opštine Modriča za 2022. godinu, koji je nakon duže diskusije i dodatnog pojašnjenja od strane načelnika opštine i načelnice Odjeljenja za finansije usvojen većinom glasova, uz zaključke da se Nacrt stavi na javni uvid, te održe  javne rasprava po mjesnim zajednicama.

 „Imali smo konstruktivnu raspravu po svim tačkama dnevnog reda. Budžet je po prvi put planiran u nominalnom iznosu od oko 12 miliona KM. Uspjeli smo da pored očekivanog priliva od PDV-a da planirati sredstva i iz drugih prihodovnih stavki, gdje ćemo donošenjem određenih odluka uticati da prihodovna strana bude mnogo veća“, istakao je načelnik Radulović.

Usvojen je i veoma bitan dokument za funkcionisanje lokalne zajednice, Program mjera i aktivnosti za unapređenje stanja u prostoru za 2022-2024. godinu, koji je osnov za donošenje novih regulacionih planova. „Ponovo smo se pobrinuli da u Skupštini donosimo bitne strateške dokumente. To je nedostajalo opštini Modriča i ovo je dokument koji nije usvojen u mnogim lokalnim samoupravama, a čak ne postoji ni na nivou Republike Srpske. Odlučili smo se za to, jer želimo Modriču kao moderan grad, sa jasnim vizijama kako će izgledati u narednom periodu, uvažavajući postojeće stanje“, izjavio je načelnik.

„Informacija o zapošljavanju na području opštine, broju i strukturi nezaposlenih lica, potrebnim kadrovima za razvoj opštine je ponovo vraćena u sadržaj rada Skupštine. Nekoliko godina to stanje nije razmatrano, a veoma je bitno za život u lokalnoj zajednici. Usvojili smo dobre zaključke i mjere za naredni period“, rekao je predsjednik Skupštine Milutin Popović.

Ostale tačke dnevnog reda su takođe usvojene.