У Плавој сали Српског културног центра,  22. децембра 2021. године одржана је 10. сједница Скупштине општине Модрича. Сједници  је присуствовало 20 одборника.  Једногласно је усвојен  сљедећи:

Д  н  е  в  н  и     р  е  д

 1. Извод из записника са 9. редовне сједнице Скупштине општине Модрича од 01.12.2021. године.
 2. Информација о реализацији закључака, иницијатива, приједлога и питања, клубова одборника, одборничких група и одборника Скупштине општине Модрича.
 3. Извјештај о проведеним изборима за чланове савјета мјесних заједница општине Модрича.
 4. Приједлог Одлуке о водоводу и канализацији.
 5. Приједлог Одуле о расписивању поновног јавног конкурса за избор и именовање директора у јавним установама чији је оснивач Скупштина општине Модрича.
 6. Приједлог Одлуке о усвајању ребаланса буџета општине Модрича за 2021. годину.
 7. Приједлог Одлуке о извршењу ребаланса буџета општине Модрича за 2021.годину.
 8. Приједлог Одлуке о пореској стопи за опорезивање непокретности за 2022.годину.
 9. Приједлог Одлуке о висини вријердности непокретности по зонама на подручју општине Модрича за потребе утврђивања пореза на непокретности у 2022. години.
 10. Приједлог Одлуке о измјени и допуни Одлуке о формирању Општинског штаба за ванредне ситуације Модрича.
 11. Приједлог Одлуке о давању сагласности за закључење Уговора о преносу права власништва на инсталацијама јавне расвјете у корист општине Модрича, без накнаде.
 12. Приједлог Одлуке о измјенама Одлуке о поступку субвенционисања закупнине.
 13. Нацрт Програма рада Скупштине општине Модрича за 2022.годину.
 14. Програм рада ЈУ „Културно спортски центар“ Модрича за 2022. годину.
 15. Информација о провођењу Протокола о поступању и сарадњи надлежних субјеката на заштити жртава насиља у породици.
 16. Информација о раду ЈЗУ „Дом здравља“ Модрича у периоду март 2020. – новембар 2021. са освртом на COVID – 19.
 17. Иницијатива за проглашење заштићеног подручја „Дуга Њива“.
 18. Приједлози, иницијативе и питања одборника.
 19. Разно.

Већу пажњу одборника изазвале су тачке везане за буџет, које су након додатног појашњења од стране начелника општине Јовице Радуловића и начелнице Одјељења за финансије Ружице Мишић усвојене.

Усвојена је пореска стопа за опорезивање непокретности за 2022.годину, која остала на истој висини од прошле године 0,2 %, док је пореска стопа за непокретности у којима се непосредно обавља производна дјелатност 0,05 %.

„Добили смо позитивно мишљење надлежног министарства на ребаланс буџета, који је усвојен у износу од 12 милиона и 600.000 КМ. Ове године смо имали значајан прилив прихода, а у документу је приказано како су та средства утрошена. Преко пола милиона КМ је уложено у нова капитална улагања на подручју локалне заједнице. Нажалост, преко 400.000 КМ је утрошено за санацију штете од поплаве. Остатак новаца смо искористили за ангажовање консултантских кућа за  анализу стања у области привреде, потенцијала око пореза на непокретности, те изналажење нових пореских и непореских прихода које морамо планирати у наредној години“, истакао је начелник.

Нацрт Програма рада Скупштине општине Модрича за 2022.годину једногласно је усвојен.

„Још постоји простора да се дају одређене сугестије, мишљења и препоруке на Нацрт Програма рада Скупштине општине Модрича за 2022.годину, за његову евентуалну измјену или допуну.  У јануару ћемо разматрати Извјештај о раду Скупштине за ову годину и Програм рада за наредну“, истакао је предсједник Скупштине Милутин Поповић.

Остале тачке  дневног реда су такође усвојене.