У Плавој сали Српског културног центра,  01. децембра 2021. године одржана је 9. сједница Скупштине општине Модрича. Сједници  је присуствовао 21 одборник.  Једногласно је усвојен  сљедећи:

Д  н  е  в  н  и     р  е  д

 

 1. Извод из записника са 8. редовне сједнице Скупштине општине Модрича од 10.11.2021. године.
 2. Информација о реализацији закључака, иницијатива, приједлога и питања, клубова одборника, одборничких група и одборника Скупштине општине Модрича.
 3. Приједлог Одлуке о усвајању буџета општине Модрича за 2022. годину.
 4. Приједлог Одлуке о извршењу буџета општине Модрича за 2022. годину
 5. Приједлог Одлуке о усвајању Нацрта ребаланса буџета општине Модрича за 2021.годину.
 1. Приједлог Рјешења о разрјешењу вршиоца дужности директора Јавне здравствене установе „Дом здравља“ Модрича.
 2. Приједлог Рјешења о именовању вршиоца дужности директора Јавне здравствене установе „Дом здравља“ Модрича.
 3. Приједлог Рјешења о разрјешењу вршиоца дужности директора Јавне здравствене установе „Апотека“ Модрича.
 4. Приједлог Рјешења о именовању директора Јавне здравствене установе „Апотека“ Модрича.
 5. Приједлог Одлуке о поништењу дијела конкурса за избор и именовање директора јавних установа чији је оснивач Скупштина општине Модрича.
 6. Приједлог Одлуке о продаји непокретности путем непосредне погодбе ради комплетирања грађевинске честице.
 7. Приједлог Рјешења о разрјешењу комисија за примопредају дужности директора јавних установа чији је оснивач Скупштина оштине Модрича:
  1 Јавна здравствена установа „Дома здравља“ Модрича;
  12.2 Јавна здравствена установа „Апотека“ Модрича;
  12.3 Јавна установа „Културно спортски центар“ Модрича;
  12.4 Јавна установа „Развојна агенција општине Модрича“ Модрича.
 8. Приједлог Рјешења о именовању комисија за примопредају дужности директора јавних установа чији је оснивач Скупштина оштине Модрича:
  13.1 Јавна здравствена установа „Дома здравља“ Модрича;
  13.2 Јавна здравствена установа „Апотека“ Модрича;
  13.3 Јавна установа „Културно спортски центар“ Модрича;
  13.4 Јавна установа „Развојна агенција општине Модрича“ Модрича.
 9. Приједлог Рјешења о разрјешењу чланова радних тијела Скупштине општине Модрича:
  14.1 Комисија за прописе;
  14.2. Комисија за избор и именовање;
  14.3 Комисија за вјерска питања;
  14.4 Комисија за равноправност полова;
  14.5 Одбор за регионалну и међународну сарадњу;
  14.6 Одбор за заштиту природних добара и животне средине;
  14.7 Одбор за безбједност заједнице;
  14.8 Одбор за друштвени надзор и представке;
  14.9 Савјет за урбанистичко планирање, грађење и комуналне дјелатности.
 1. Приједлог Рјешења о именовању чланова радних тијела Скупштине општине Модрича:
  1 Комисија за прописе;
  15.2 Комисија за избор и именовањa;
  15.3 Комисија за вјерска питања;
  15.4 Комисија за равноправност полова;
  15.5 Одбор за регионалну и међународну сарадњу;
  15.6 Одбор за заштиту природних добара и животне средине;
  15.7 Одбор за безбједност заједнице;
  15.8 Одбор за друштвени надзор и представке;
  15.9 Савјет за урбанистичко планирање, грађење и комуналне дјелатности.
 2. Програм рада ЈЗУ“Дом здравља“ Модрича за 2022.годину
 3. Програм рада ЈЗУ“Апотека“ Модрича за 2022.годину
 4. Програм рада ЈУ „Центар за социјални рад“ Модрича за 2022.годину.
 5. Програм рада ЈП“Српски културни центар“ Модрича за 2022.годин.
 6. Програм рада ЈУ“Развојна агенција“ општине Модрича за 2022.годину.
 7. Програм рада Територијалне ватрогасне јединице Модрича за 2022.годину.
 8. Програм рада ЈУ“Туристичка организација“ општине Модрича за 2022.годину.
 9. Информација о стању спорта у општини Модрича са финансијиским извјештајем спортских клубова који се финансирају из буџета општине Модрича.
 10. Приједлози, иницијативе и питања одборника.
 11. Разно.

Највећу пажњу одборника изазвала је Одлука о усвајању буџета општине Модрича за 2022. годину. Одлука је  након  дуже дискусије одборника и додатног појашњења од стране начелника општине Јовица и начелнице Одјељења за финансије усвојена већином гласова.

„Презадовољан сам јер смо по први пут буџетске приходе планирали у већем износу од 12 милиона КМ. Укупан буџет је планиран оквирно 12 милиона и 300.000 КМ. У наредној години ћемо повећати ставке за социјална давања, пронаталитетну политику, спорт, а по први пут смо повећали ставке за субвенције у пољопривреди, привреди и новом запошљавању. Усвојили смо и  Нацрт ребаланса буџета општине Модрича за 2021.годину, што показује да је и буџет за 2021. годину реално усвојен. То је доказ да смо се домаћински понашали током године. Затекли смо дефицит од преко 800.000 КМ, који ће до краја године бити нижи од 200.000 КМ“, рекао је начелник Радуловић.

На данашњој сједници за вршиоца дужности директора Јавне здравствене установе „Дом здравља“ Модрича именована је Александра Божић. Дарко Стефановић је именован за директора Јавне здравствене установе „Апотека“ Модрича.

Већином гласова одборника разријешена је  комисија за примопредају дужности директора јавних установа чији је оснивач Скупштина оштине Модрича: ЈЗУ „Дома здравља“ Модрича,  ЈЗУ „Апотека“ Модрича, ЈУ „Културно спортски центар“ Модрича и ЈУ  „Развојна агенција општине Модрича“ Модрича, те именована нова комисија.

Одборници су усвојили и промјене у радним тијелима Скупштине општине Модрича.

Програми рада за 2022. годину јавних установа чији је оснивач општина Модрича такође су усвојени већином гласова, као и остале тачке дневног реда.

„Данас смо имали садржајну расправу. Јако је битно да смо усвојили буџет за наредну годину, мјесец дана прије краја ове календарске године. До краја мјесеца ћемо имати још једну сједницу, гдје ћемо завршити ову годину доношењем одређених одлука које прате буџет, а које по пропису морају бити донешене. Разматраћемо и Нацрт програма рада Скупштине“, истакао је предсједник Скупштине Милутин Поповић.