На подручју општине Модрича када су образовне иниституције у питању постоје: јавна предшколска установа, двије градске централне основне школе, у које је укључено осамнаест подручних основних школа из сеоских мјесних заједница и Средњошколски центар у коме се образују ученици за занимања трећег и четвртог степена.

 • Обданиште
 • ОШ Свети Сава
 • ОШ Сутјеска
 • СШЦ Јован Цвијић
 • ЈАВНА ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „НАША РАДОСТ“ МОДРИЧА

  Јавна предшколска установа „Наша радост“ Модрича је једина установа предшколског образовања и васпитања на подручју општине Модрича. Запошљава укупно 24 радника, од тога  12 васпитача, одговарајућих квалификација. Објекат је саграђен 1986. године и располаже са 1061 м2, затвореног простора за смјештај и боравак дјеце узраста од 6 мјесеци до 6 година, са површином отвореног простора је 6091 м2;пространом трпезаријом, салом за физичко васпитање и отвореним атријем, 5 васпитних соба и простором за јасле, који представња издвојену цијелину. Услед потреба за проширивањем капацитета, сала за физичко васпитање је преуређена у импровизовану радну собу за продужени боравак.

  Адреса: Цара Лазара 7, 74480 Модрича
  Телефон:
  053/810-762
  Директор:
  Љубица Ђекић

  djecije_obdaniste

 • ОСНОВНА ШКОЛА СВЕТИ САВА

  Основна школа „Свети Сава“ почела је са радом 1950. године под називом О.Ш. „25. мај“. Садашњи назив школа је добила 1993. године.

  Школу тренутно похађа 1023 ученика рапоређених у 31 одјељење у Централној школи и 31 одјељење распоређено у 9 подручних школа.

  Централна школа се налази у Модричи, а настава се изводи и у деветоразредним школама и то у Дугом Пољу, Копривни и Врањаку, као и петоразредним подручним школама у Ботајици, Таревцима, Бријестову, Горњим Ријечанима, Копривнској Требави и Бабешници (која је опремљена, али нема ученика да је похађају). Школа располаже с укупним расположивим школским простором од 6.937 метара квадратних, с тим да је учионички простор 3.957 метара квадратних.

  Посједује властиту библиотеку са укупно 18.673 наслова. Укупно је запослено 134 радника, од тога су 96 наставници и 38 ваннаставни радници.

  Ученици школе постижу завидне резултате на регионалним и републичким такмичењима, а у саставу школе дјелују Савјет ученика и Подмладак организације Црвеног крста.

  Адреса: Цара Лазара 29, 74480 Модрича
  Телефони:
  – директор – 053/810-605;
  – помоћник директора – 821-670;
  – секретар – 812-832;
  – психолог – 820-751;
  – педагог – 821-671;
  – рачуноводство – 813-927.
  E-mail:
  os120@skolers.org
  Директор:
  Златко Лазић

  027

 • ОСНОВНА ШКОЛА „СУТЈЕСКА“

  Основна школа „Сутјеска“ обновљена је уз помоћ донације америчке организације УСАИД и поново је почела са радом 2002. године.
  Овој школи припадају деветоразредне подручне основне школе у Скугрићу и Милошевцу и петоразредне подручне школе у Крчевљанима, Толиси, Ждребану, Потпољу-Мишићима, Гаревцу, Кладарима Доњим и школом у Чардаку која је опремљена, али нема ученика да је похађају.
  Настава у централној школи се одвија у двије смјене, а у подручним школама само у првој смјени.

  Школа располаже са 3566,38 метара квадратних учионичког простора, с тим да је 5841 метар квадратни укупна површина затвореног школског простора.

  Посједује властиту библиотеку са укупно 10320 наслова. Укупно је запослено 1327 радника, од тога су 92 наставници и 35 ваннаставних радника.

  Школу тренутно похађа 947 ученика рапоређених у 56 одјељења.

  Адреса: Максима Горког 4, 74480 Модрича
  Телефони:
  – директор – 820-730,
  – помоћник директора, секретар и педагог – 812-506,
  – рачуноводство – 053/820-731.
  E-mail:
  os128@skolers.org
  Директор:
  Зорица Васиљевић

  069

 •  СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР „ЈОВАН ЦВИЈИЋ“

  Средњошколски Центар „Јован Цвијић“ Модрича наставља традицију модричких средњих школа и то почев од 1946. године када је почела са радом Школа ученика у привреди и 1962. године од када у Модричи постоји гимназија.

  Средњошколски центар је једина образовно-васпитна установа средњег образовања на подручју општине Модрича у којој су заступљене следеће струке – подручја рада:
  – Гимназија (општи смијер, друштвено језички смијер и рачунарско – информатички смијер)
  – Економија, право и трговина (економски техничар и трговац)
  – Електротехника (техничар електроенергетике, електричар и аутоелектричар)

  Школа располаже са школским простормом од 4.954 метара квадратних од чега је 2413 метара квадратних затвореног простора (учионице, кабинети, радионице), а настава се одвија у двије смјене. Школска библиотека има 19000 наслова књижевне литературе.

  Од ученичких организација у школи дјелују Савјет ученика, Омладински парламент, Омладина Црвеног крста као и многобројне секције ученика.

  Више детаља о раду школе можете видјети на веб страници: www.sscjovancvijic.com

  Адреса: Берлинска 35, 74480 Модрича
  Телефони:
  – рачуноводство и педагог – 053/810-966,
  – директор, помоћник директора и секретар – 053/811-344.
  E-mail: ss51@skolers.org; sscmd@teol.net
  Директор: 
  Новка Марковић

  066