На подручју општине Модрича када су образовне иниституције у питању постоје: јавна предшколска установа, двије градске централне основне школе, у које је укључено осамнаест подручних основних школа из сеоских мјесних заједница и Средњошколски центар у коме се образују ученици за занимања трећег и четвртог степена.

 • Обданиште
 • ОШ Свети Сава
 • ОШ Сутјеска
 • СШЦ Јован Цвијић
 • ЈАВНА ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „НАША РАДОСТ“ МОДРИЧА

  Јавна предшколска установа „Наша радост“ Модрича је једина установа предшколског образовања и васпитања на подручју општине Модрича. Ова установа има 1100 метара квадратних, затвореног простора који је опремљен за смјештај и боравак до 150 дјеце узраста од 18 мјесеци до 6 година. Површина отвореног простора је 3000 метара квадратних и опремљен је за игру дјеце старијег узраста.

  Адреса: Цара Лазара 7, 74480 Модрича
  Телефон:
  053/810-762
  Директор:
  Љубица Ђекић

  djecije_obdaniste

 • ОСНОВНА ШКОЛА СВЕТИ САВА

  Основна школа „Свети Сава“ почела је са радом 1950. године под називом О.Ш. „25. мај“. Садашњи назив школа је добила 1993. године.

  Школу тренутно похађа 1118 ученика рапоређених у 34 одјељења у централној школи и 32 одјељења распоређена у 9 подручних школа.

  Централна школа се налази у Модричи, а настава се изводи и у деветоразредним школама и то у Дугом Пољу, Копривни и Врањаку, као и петоразредним подручним школама у Ботајици, Таревцима, Бријестову, Горњим Ријечанима,Копривнској Требави и Бабешници (која је опремљена, али нема ученика да је похађају). Школа располаже с укупним расположивим школским простором од 6.937 метара квадратних, с тим да је учионички простор 3.957 метара квадратних.

  Посједује властиту библиотеку са укупно 12.434 наслова. Укупно је запослено 126 радника, од тога су 83 наставници, 10  управа и стручни сарадници, а 28 су помоћни радници.

  Ученици школе постижу завидне резултате на регионалним и републичким такмичењима, а у саставу школе дјелују Савјет ученика и Подмладак организације Црвеног крста.

  Адреса: Цара Лазара 29, 74480 Модрича
  Телефони:
  – директор – 053/810-605;
  – помоћник директора – 821-670;
  – секретар – 812-832;
  – психолог – 820-751;
  – педагог – 821-671;
  – рачуноводство – 813-927.
  E-mail:
  os120@skolers.org
  Директор:
  Златко Лазић

  027

 • ОСНОВНА ШКОЛА „СУТЈЕСКА“

  Основна школа „Сутјеска“ обновљена је уз помоћ донације америчке организације УСАИД и поново је почела са радом 2002. године.
  Овој школи припадају деветоразредне подручне основне школе у Скугрићу и Милошевцу и петоразредне подручне школе у Крчевљанима, Толиси, Ждребану, Потпољу-Мишићима, Гаревцу, Кладарима Доњим и школом у Чардаку која је опремљена, али нема ученика да је похађају.
  Настава у централној школи се одвија у двије смјене, а у подручним школама само у првој смјени.

  Школа располаже са 3566,38 метара квадратних учионичког простора, с тим да је 5841 метар квадратни укупна површина затвореног школског простора. Библиотека посједује 8250 наслова књижевне грађе.

  Од ученичких организација у школи дјелује Савјет ученика и Подмладак организације Црвеног крста. У ове организације укључено је око 100 ученика.
  Школа је позната по учествовању њених ученика на такмичењима.
  Током година, ученици ОШ „Сутјеска“ остварили су одличне резултате на такмичењима из српског језика, математике, енглеског језика, информационих технологија и других предмета, као и изванредне резултате на спортским такмичењима. Школа је, такође позната и по одличним тимовима одбојке и рукомета, као и гимнастичарима који су освојили медаље на неколико регионалних такмичења и такмичења на државном нивоу.

  Тим школе „Сутјеска“ је такође побједник квиза „Квизолог“ из 2010. године који је емитован на радио-телевизији Републике Српске (РТРС), квиз у којем се тестира знање на разне теме као и практичне вјештине. Ова побједа је као главну награду обезбједила 24 нова рачунара за школу.

  Адреса: Максима Горког 4, 74480 Модрича
  Телефони:
  – директор – 820-730,
  – помоћник директора, секретар и педагог – 812-506,
  – рачуноводство – 053/820-731.
  E-mail:
  os128@skolers.org
  Директор:
  Зорица Васиљевић

  069

 •  СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР „ЈОВАН ЦВИЈИЋ“

  Средњошколски Центар „Јован Цвијић“ Модрича наставља традицију модричких средњих школа и то почев од 1946. године када је почела са радом Школа ученика у привреди и 1962. године од када у Модричи постоји гимназија.

  Средњошколски центар је једина образовно-васпитна установа средњег образовања на подручју општине Модрича у којој су заступљене следеће струке – подручја рада:
  – Гимназија (општи смијер и друштвено језички смијер)
  – Економија, право и трговина (економски техничар, банкарски техничар, трговац)
  – Електротехника (техничар електроенергетике, техничар рачунарства, електричар и аутоелектричар)
  Хемија (хемијски техничар, хемијски оператер)
  Пољопривреда и прерада хране (пољопривредни техничар, воћар-виноградар)
  Остале дјелатности (фризер)

  Школа располаже са школским простормом од 4.954 метара квадратних од чега је 2413 метара квадратних затвореног простора (учионице, кабинети, радионице), а настава се одвија у двије смјене. Школска библиотека има 18200 наслова књижевне грађе и 270 примјерака некњижне грађе.

  Од ученичких организација у школи дјелују Савјет ученика, Омладински парламент, Омладина Црвеног крста као и многобројне секције ученика.

  Више детаља о раду школе можете видјети на веб страници: www.sscjovancvijic.com

  Адреса: Берлинска 35, 74480 Модрича
  Телефони:
  – рачуноводство и педагог – 053/810-966,
  – директор, помоћник директора и секретар – 053/811-344.
  E-mail: sscmd@teol.net
  Директор: 
  Новка Марковић

  066

  Велики број младих људи са територије општине Модрича по завршетку средње школе наставља школовање уписујући факултете и више школе на територији Босне и Херцеговине и сусједних земаља. Несебичну помоћ и подршку студентима пружа Општина Модрича у виду стипендирања  увећавајући сваке године буџетска средства за те намјене.