Opština Modriča se zalaže da bude glavni pokretač lokalnog ekonomskog razvoja i razvoja preduzetništva u svojoj lokalnoj zajednici. Svojim olakšicama prema potencijalnim investitorima i subvnecijama koje daje uz podršku Vlade RS, utiče na stvaranje poslovnog ambijenta, adekvatnog za domaće i strane investitore.

Podsticaji koje Opština Modriča pruža investitorima su:

  1. Sufinansiranje uvođenja ISO standarda u preduzeće
  2. Odgođeno plaćanje rente i naknade za uređenje građevinskog zemljišta
  3. Sufinansiranje zapošljavanja novih radnika
  4. Finansijski podticaji za razvoj poljoprivrede i sela
  5. Finansiranje učešća preduzeća na međunarodnim i domaćim sajmovima.

Prema Evidenciji koju vodi Poreska uprava, u Modriči je registrovano ukupno 448 pravnih lica:

R.B. Oblik organizovanjaPrivredna pravna lica
SjedištePoslovne jediniceUKUPNO
1Akcionarsko društvo94150
2Dioničarsko društvo033
3Društvo sa ograničenom odgovornošću214155369
4Zadruge819
5Ostalo41318
UKUPNO: 235213448

Opredijeljenost Opštine Modriča je da ima aktivnu ulogu prema svim registrovanim privrednim subjektima i jedan od njenih osnovnih ciljeva je da svim fizičkim i pravnim licima zainteresovanim za razvoj biznisa obezbijedi što bolje uslove za njihovo poslovanje.

Pored Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti u Opštini Modriča, privrednicima i preduzetnicima svakodnevno stoji na raspolaganju Razvojna agencija opštine Modriča (www.raomd.org).