Opština Modriča se zalaže da bude glavni pokretač lokalnog ekonomskog razvoja i razvoja preduzetništva u svojoj lokalnoj zajednici. Svojim olakšicama prema potencijalnim investitorima i subvnecijama koje daje uz podršku Vlade RS, utiče na stvaranje poslovnog ambijenta, adekvatnog za domaće i strane investitore.

Podsticaji koje Opština Modriča pruža investitorima su:

  1. Sufinansiranje uvođenja ISO standarda u preduzeće
  2. Odgođeno plaćanje rente i naknade za uređenje građevinskog zemljišta
  3. Sufinansiranje zapošljavanja novih radnika
  4. Finansijski podticaji za razvoj poljoprivrede i sela
  5. Finansiranje učešća preduzeća na međunarodnim i domaćim sajmovima.

Prema Evidenciji koju vodi Poreska uprava, u Modriči je registrovano ukupno 448 pravnih lica:

R.B. Oblik organizovanja Privredna pravna lica
Sjedište Poslovne jedinice UKUPNO
1 Akcionarsko društvo 9 41 50
2 Dioničarsko društvo 0 3 3
3 Društvo sa ograničenom odgovornošću 214 155 369
4 Zadruge 8 1 9
5 Ostalo 4 13 18
UKUPNO: 235 213 448

Opredijeljenost Opštine Modriča je da ima aktivnu ulogu prema svim registrovanim privrednim subjektima i jedan od njenih osnovnih ciljeva je da svim fizičkim i pravnim licima zainteresovanim za razvoj biznisa obezbijedi što bolje uslove za njihovo poslovanje.

Pored Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti u Opštini Modriča, privrednicima i preduzetnicima svakodnevno stoji na raspolaganju Razvojna agencija opštine Modriča (www.raomd.org).