• 25. јануара 2023.
 • 10:00
 • Скупштинска сала

САЗВАНА 21. РЕДОВНА СЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ МОДРИЧА ЗА 25.01.2023. ГОДИНЕ СА ПОЧЕТКОМ У 10.00 ЧАСОВА У СКУПШТИНСКОЈ САЛИ (ЗГРАДА ОПШТИНЕ).

За сједницу предлажем сљедећи:

Д  н  е  в  н  и     р  е  д

 1. Извод из записника са 20. редовне сједнице Скупштине општине Модрича од 28. децембра 2022. године.
 2. Информација о реализацији закључака, иницијатива, приједлога и питања, клубова одборника, одборничких група и одборника Скупштине општине Модрича.
 3. Приједлог Одлуке о комуналном реду.
 4. Приједлог Одлуке о утврђивању основице за обрачун ренте.
 5. Приједлог Одлуке о продаји непокретности означене као: к.ч. број: 1791/8 у својини општине Модрича уписане у КО Модрича, путем усменог јавног надметања (лицитације).
 6. Приједлог Одлуке о продаји непокретности означених као: к.ч. број: 2863/83, 2863/84, 2863/85, 2863/86, 2863/87 и 2863/88, у својини општине Модрича уписано у КО Гаревац путем усменог јавног надметања (лицитације).
 7. Приједлог Одлуке о давању сагласности на цијене воде и одвода отпадних вода.
 8. Приједлог Одлуке о давању сагласности на цијене комуналних услуга одвоза отпада које пружа АД „Комуналац-Модрича“ Модрича.
 9. Извјештај о раду Скупштине општине Модрича за 2022. годину.
 10. Информација о активностима Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове – ПЈ Модрича у 2022. години.
 11. Питања, приједлози и иницијативе одборника.
 12. Разно.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Милутин Поповић с.р.

Скупштински материјал за 21. сједницу Скупштине општине Модрича