О Г Л А С

О продаји путничког моторног возила марке „ШКОДА“ и топлотне пумпе-чилера, путем усменог јавног надметања – лицитације