• 20. новембра 2018.
 • 10:00
 • Скупштинска сала

САЗВАНА 20. РЕДОВНА СЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ МОДРИЧА ЗА ­20.11.2018. ГОДИНЕ СА ПОЧЕТКОМ  У 10.00 ЧАСОВА У СКУПШТИНСКОЈ САЛИ  (ЗГРАДА ОПШТИНЕ)

За сједницу је предлажен сљедећи:

Д  н  е  в  н  и     р  е  д

 1. Извод из записника са 19. редовне сједнице Скупштине општине Модрича од 04.09.2018. године;
 2. Разматрање и доношење Одлуке о продаји непокретности путем непосредне погодбе ради комплетирања грађевинске честице;
 3. Разматрање и доношење Одлуке о куповини непокретности – к.ч. број: 501/6, к.о. Доњи Скугрић 1;
 4. Разматрање и доношење Одлуке о начину одабира пројеката невладиних/непрофитних организација по ЛОД методологији;
 5. Разматрање и доношење Одлуке о измјени Одлуке о додјели новоизграђеног објекта дјечијег вртића и кафе посластичарнице;
 6. Разматрање и доношење Одлуке о критеријумима за остваривање права на субвенцију закупнине за стан;
 7. Разматрање и доношење Рјешења о разрјешењу дужности директора Јавне предшколске установе „Наша радост“ Модрича;
 8. Разматрање и доношење Рјешења о именовању директора Јавне предшколске установе „Наша радост“ Модрича;
 9. Разматрање и доношење Одлуке о поништењу Јавног конкурса за избор и именовање предсједника и два члана Одбора за жалбе општине Модрича;
 10. Разматрање и доношење Одлуке о поновном расписивању Јавног конкурса за избор и именовање предсједника и два члана Одбора за жалбе општине Модрича;
 11. Разматрање и доношење Рјешења о именовању Комисије за спровођење поновног Јавног конкурса за избор и именовање предсједника и два члана Одбора за жалбе општине Модрича;
 12. Разматрање и доношење Рјешења о разрјешењу члана Савјета за урбанистичко планирање, грађење и комуналне дјелатности;
 13. Разматрање и доношење Рјешења о именовању члана Савјета за урбанистичко планирање, грађење и комуналне дјелатности;
 14. Разматрање Извјештаја о извршењу буџета за период од 01.01. до 30.06.2018. године;
 15. Разматрање Извјештаја о кориштењу буџетске резерве за период 01.01. -30.06.2018. години.
 16. Разматрање Омладинске политике општине Модрича за период 2018-2022. године;
 17. Разматрање годишњег Извјештаја о реализацији Стратегије развоја општине Модрича за 2017. годину;
 18. Разматрање Извјештаја о раду Јавне предшколске установе „Наша радост“ Модрича за 2017/2018. годину;
 19. Разматрање годишњег Програма рада Јавне предшколске установе „Наша радост“ Модрича за 2018/2019. годину;
 20. Разматрање Извјештаја о раду Јавног предузећа Српски културни центар Модрича за 2017. годину са финансијским извјештајем за 2017. годину;
 21. Разматрање Извјештаја о упису ученика у основним школама и средњој школи у школској 2018/19. години, са освртом на успјех ученика, стање кадрова, материјални положај школа и опремљеност подручних основних школа;
 22. Приједлози, иницијативе и питања одборника.
 23. Разно.