U cilju zaštite biračkog prava, objavljujemo spisak birača koji su upisani da glasaju putem pošte, kako bi birači mogli provjeriti da li se njihovo ime eventualno nalazi na spisku birača koji glasaju putem pošte.

Birač čije ime se nalazi na spisku birača koji su upisani da glasaju putem pošte, a nije dostavio prijavu za glasanje putem pošte, dužan je odmah doći u Opštnsiku izbornu komisiju Modriča – Centar za birački spisak (zgrada Opštine Modriča) i prijaviti se.

Spisak lica koja glasaju putem pošte

OPŠTINSKA IZBORNA KOMISIJA