У Скупштинској сали општине Модрича  27. новембра 2019. године одржана је 29. сједница Скупштине општине Модрича. Сједници су  присуствовала 22 одборника. Потпредсједник Скупштине Велибор Цвијић предсједавао је сједницом. Једногласно је прихваћен  сљедећи

Д  н  е  в  н  и     р  е  д

 1. Извод из записника са 28. редовне сједнице Скупштине општине Модрича од 30.10.2019. године;
 2. Разматрање и доношење Рјешења о разрјешењу дужности предсједника Скупштине општине Модрича;
 3. Разматрање и доношење Рјешења о разрјешењу члана Општинске изборне комисије Модрича;
 4. Разматрање и доношење Рјешења о разрјешењу дужности чланова Управног одбора Јавне установе „Развојна агенција општине Модрича“ Модрича;
 5. Разматрање и доношење Рјешења о именовању чланова Управног одбора Јавне установе „Развојна агенција општине Модрича“ Модрича;
 6. Разматрање и доношење Закључка о прихватању Нацрта буџета општине Модрича за 2020. годину;
 7. Разматрање и доношење Одлуке о измјени Одлуке о заснивању права грађења на објектима изграђеним на земљишту у власништву општине Модрича;
 8. Разматрање и доношење Одлуке о допунским правима бораца, породица погинулих бораца и војних инвалида;
 9. Разматрање и доношење Закључка о прихватању иницијативе за израду плана парцелације за парцелу означену као к.ч. 2811 к.о. Модрича;
 10. Разматрање Програма рада Јавне установе „Развојна агенција општине Модрича“ Модрича за 2020. годину;
 11. Приједлози, иницијативе и питања одборника.
 12. Разно.

 

На данашњој сједници разријешен је дужности предсједник Скупштине Синиша Никић који је преузео нову дужност. До избора новог предсједника његову функцију ће обављати потпредсједник Велибор Цвијић.

Једногласно је усвојено Рјешење о разрјешењу члана Општинске изборне комисије Модрича, Бахрудина Мехића. Рјешење о разрјешењу дужности чланова Управног одбора Јавне установе „Развојна агенција општине Модрича“ Модрича је такође једногласно усвојено, а већином гласова именовани су нови чланови: Тамара Којић, Мирко Веселиновић и Стојан Лукић.

Нацрт буџета општине Модрича за 2020. годину је након одређених питања одборника и појашњења начелника Одјељења за финансије Борислава Гвоздена усвојен већином гласова.

„Нацрт буџета за 2020. годину је око 10,800.000 КМ. Он је за отприлике милион КМ већи у односу на буџет за 2019. годину и срећан сам што је тако. Добили смо одређене сугестије на Нацрт које ћемо ми сугурно уврстити али сви приједлози одборника и грађана су такође добро дошли за креирање коначног буџета. Модрича ће се највјероватније и кредитно задужити а то задужење не улази у овај буџет. Кредитно задужење ћемо искористити за инфраструктурне пројекте на задовољство грађана наше локалне заједнице. Буџет текуће године ћемо сигурно испунити, чак и пребацити“, истакао је начелник Крекић.

Остале тачке дневног реда су једногласно усвојене.

„Донијели смо Одлуку о разрјешењу досадашњег предсједника који је преузео нову дужност и желимо му много среће и успјеха у раду. На Скупштини се нашао и Нацрт буџета за наредну годину, који је након постаљених питања и одговора начелника за финансије усвојен“, изјавио је потпредсједник Скупштине Велибор Цвијић.

Сједница је завршена у 10.50 часова.