У Скупштинској сали општине Модрича  13. децембра 2019. године одржана је 30. сједница Скупштине општине Модрича. Сједници је  присуствовало 26 одборника. Потпредсједник Скупштине Велибор Цвијић предсједавао је сједницом. Једногласно је прихваћен  сљедећи

Д  н  е  в  н  и     р  е  д

 1. Извод из записника са 29. редовне сједнице Скупштине општине Модрича од 27.11.2019. године;
 2. Разматрање и доношење Рјешења о избору комисије за провођење избора предсједника Скупштине општине Модрича;
 3. Разматрање и доношење Рјешења о избору предсједника Скупштине општине Модрича;
 4. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Нацрта Ребаланса буџета општине Модрича за 2019. годину;
 5. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Буџета општине Модрича за 2020. годину;
 6. Разматрање и доношење Одлуке о извршењу Буџета општине Модрича за 2020. годину;
 7. Разматрање Иницијативе за територијалну промјену општине Вукосавље и општине Модрича;
 8. Разматрање Информације о стању спорта у општини Модрича;
 9. Разматрање Програма рада Територијалне ватрогасне јединице Модрича за 2020. годину;
 10. Разматрање Програма рада ЈЗУ „Апотека“ Модрича за 2020. годину;
 11. Разматрање Програма рада ЈУ „Културно-спортски центар“ Модрича за 2020. годину;
 12. Разматрање Програма рада ЈУ Центар за социјални рад Модрича за 2020. годину;
 13. Разматрање Програма рада ЈУ Туристичка организација општине „Модрича“ Модрича за 2020. годину;
 14. Разматрање Порограма рада ЈЗУ „Дом здравља“ Модрича за 2020. годину;
 15. Приједлози, иницијативе и питања одборника.
 16. Разно.

Након усвајања записника са 29. редовне сједнице Скупштине општине Модрича сједницом је предсједавао најстарији одборник из сазива Милутин Поповић, због избора новог предсједника Скупштине општине. Именована је комисија за провођење избора предсједника Скупштине општине Модрича коју су чинили Вид Стојановић, Јован Мишић и Нада Бајић.

Кандидати за новог  предсједника били су Велибор Цвијић испред Социјалистичке партије Републике Српске и Небојша Кнежевић испред Демократског народног савеза. Тајним гласањем одборника за новог предсједника Скупштине општине изабран је Велибор Цвијић са 14 гласова. Новоизабрани предсједник је положио свечану заклетву и наставио да предсједава сједницом.

Тачке везане за буџет су изазвале већу пажњу одборника. На постављена питања одговоре је дао начелник Одјељења за финансије Борислав Гвозден, а додатна појашњења начелник општине Младен Крекић.

„Усвојен је Нацрт ребаланса буџета за 2019. годину  и Одлука о усвајању буџета за 2020. годину. Буџет за текућу годину смо планирали у износу од 9.853.000 КМ али је ребалансом процјена да ћемо достићи 11.147.000 КМ, што је за око 1.300.000 КМ више него што смо планирали и заиста смо задовољни. Буџет за 2020. годину је планиран у износу од 14.861.500 КМ. Морамо напоменути да  у том износу учествује дугорочно задужење од 4 милиона КМ путем емисије обвезница“, изјавио је Борислав Гвозден, начелник Одјељења за финансије.

Иницијатива за територијалну промјену општине Вукосавље и општине Модрича је једногласно одбачена.

Програми рада јавних установа који су се нашли на данашњем заједању су усвојени већином гласова. Остале тачке дневног реда су такође усвојене.

„На данашњој сједници смо разматрали низ битних тачака које су изискивале доста расправе. Усвојили смо буџет за 2020. годину што је најбитнији документ за функционисање сваке локалне заједнице. Одбацили смо иницијативу општине Вукосавље за ново територијално разграничење. Усвојен је низ програма рада за наредну годину од јавних установа чији је оснивач Општина“, рекао је Велибор Цвијић, предсједник Скупштине општине.

Након разматрања тачке разно сједница је завршена у 13.00 часова.