Надзорне камере које је Општина Модрича кроз пројекат Омладинске банке „Чувајући природу чувамо себе“, поставила са циљем сузбијања формирања дивљих депоније, забиљежиле су прекршај несавјесних  физичких и правних лица, приликом непрописаног одлагања отпада.

Захваљујући забиљеженим снимцима надзорних камера, општинска инспекција утврдила је идентитет лица која су начинила прекршај непрописаним одлагањем отпада, над истима спровела  процедуру казнених одредби, те налажила уклањање непрописано одложеног отпада.

Постављањем надзорних камера жели се, прије свега, превентивно дјеловати на неодговорне појединце и спријечити нелегално одлагање отпада.

Ради се о мобилним камерама које могу бити постављене на више различитих локација.