РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА МОДРИЧА
НАЧЕЛНИК-ОПШТИНСКА УПРАВА
Одјељење за просторно уређење,
стамбено-комуналне послове и екологију

Број:  05/1-022-193/21
Датум: 14.10.2021.год.

ЈАВНА РАСПРАВА
о Нацрту  Одлуке о водоводу и канализацији и
о Нацрту Одлуке о гробљима и погребној дјелатности

Поштовани,

У складу са Закључцима Скупштине општине Модрича број: 01-022-193/21 и 01-022-194/21 од 08.10.2021. године, Одјељење за просторно уређење, стамбено комуналне послове и екологију општине Модрича  обавјештава заинтересовану јавност да је Скупштина општине Модрича на својој осмој сједници, одржаној 08.10.2021. године усвојила Нацрт  Одлуке о водоводу и канализацији и Нацрт Одлуке о гробљима и погребној дјелатности.

Јавна расправа о истом спровешће се у трајању од 30 дана.

Нацрт  Одлуке о водоводу и канализацији и Нацрт  Одлуке о гробљима и погребној дјелатности можете преузети у Шалтер сали општине Модрича или на интернет страници општине Модрича www.modrica.ba.

Ваше примједбе и сугестије можете уписати у књигу примједби која се налази у Шалтер сали општине Модрича или писмено доставити Одјељењу за просторно уређење, стамбено комуналне послове и екологију за вријеме трајања јавне расправе.

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Срђан Јовановић, дипл.ецц. с.р.

 

Нацрт Одлуке о водоводу и канализацији + закључак о усвајању

Нацрт  Одлуке о гробљима и погребној дјелатности + закључак о усвајању