РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА МОДРИЧАНАЧЕЛНИК
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одјељење за просторно уређење,
стамбенокомуналне послове и екологију

На основу члана 47. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“, број 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19) Одјељење за просторно уређење, стамбено-комуналне послове и екологију општине Модрича, објављује:

ОГЛАС

Обавјештава се јавност и власници непокретности да се Нацрт ревизије Регулационог плана „Тржница“ излаже на јавни увид сваки радни дан осим суботе, недеље и државних празника у периоду од 01.06.2022. до 01.07.2022 године у времену од 7.00 до 15.00 часова.

Нацрт ревизије Регулационог плана „Тржница“ излаже се у просторијама:

  1. Одјељења за просторно уређење, стамбено-комуналне послове и екологију општине Модрича, Ул. Видовданска бр. 1, Модрича
  2. Предузећа „ACS Studio“ д.о.о. Бања Лука, Ул. Милана Карановића бр. 53, Бања Лука;
  3. Српског културног центра, Трг Др Милана Јелића бр. 17, Модрича;
  4. Мјесне заједнице Модрича 1, Ул. Видовданска бр. 72, Модрича;

Нацрт ревизије Регулационог плана „Тржница“ биће објављен и на интернет страници општине Модрича – www.modrica.ba

Детаљне информације, објашњења и помоћ у формулисању примједби могу се добити у Одјељењу за просторно уређење, стамбено-комуналне послове и екологију општине Модрича, Ул. Видовданска бр. 1 и у предузећу „ACS Studio“ д.о.о. Бања Лука, Ул. Милана Карановића бр. 53, Бања Лука.

Примједбе, приједлоге и мишљења о Нацрту ревизије Регулационог плана уписују се у свеску која се налази у просторији у којој се документ излаже или се у писаној форми достављају Одјељењу за просторно уређење, стамбено-комуналне послове и екологију општине Модрича најкасније до 01.07.2022. године.

 

Нацрт ревизије Регулационог плана „Тржница“:

План просторне организације

План инфраструктуре – Синтезна карта

План парцелације