Обавјештавају се пољопривредни произвођачи да имају право на новчана средства подршке за сјетву меркантилног кукуруза у 2022.  години који су обавили сјетву кукуруза на површини минимално 1 (један) хектар, те пријавили меркантилни кукуруз као начин коришћења регистрованог пољопривредног земљишта у РПГ.

Захтјеви се подносе МПШВ-Агенција за аграрна плаћања Бања Лука најкасније до 31.маја текуће године.

Уз захтјев се прилаже:малопродајни фискални рачун за купљено сјеме уз потписану и овјерену фактуру/отпремницу на име подносиоца захтјева.

Захтјеви се могу преузети у Одјељењу за привреду и друштвене дјелатности –Одсјек за пољопривреду ( други спрат канцеларија број 4).

Одјељење за привреду и друштвене дјелатности
Одсјек за пољопривреду