РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА МОДРИЧА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

ПРИЈЕДЛОЗИ ЗА ДОДЈЕЛУ ОПШТИНСКИХ ПРИЗНАЊА И НАГРАДА

Као и претходинх година, Скупштина општине Модрича поводом 28. ЈУНА – ДАНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА додјелит ће признања и награде истакнутим појединцима и колективима са подручја локалне заједнице.

Одлуком о општинским признањима и наградама („Службени гласник општине Модрича“, број: 2/08 и 7/23), установљена су сљедећа признања и награде:

 1. ПОВЕЉА,
 2. ПЛАКЕТА,
 3. ДИПЛОМА,
 4. НОВЧАНА НАГРАДА,
 5. ПОХВАЛА.

Повеља је највиши облик признања у општини, које се додјељује као посебан вид признања за дјела и рад од општег значаја у свим облицима стваралаштва.

Плакета је признање које се додјељује за изузетан допринос у развоју општине, остваривању сарадње са другим општинама, за постигнуте врхунске резултате и успјехе у области привреде, науке, културе, умјетности и спорта.

Диплома је признање које се додјељује за изузетна остварења у области образовања, науке, културе, умјетности, спорта, физичке културе, као и за изузетна хумана дјела и испољену храброст.

Новчана награда се додјељује као посебан вид признања за значајна остварења у свим областима живота. Уз новчану награду додјељује се и захвалница.

Похвала је признање које се додјељује ученицима основних и средњих школа:

 • за освојено прво мјесто на општинском такмичењу,
 • за освојено прво мјесто на регионалном такмичењу,
 • за освојено прво, друго и треће мјесто на републичком такмичењу и
 • ученицима генерације.

Признања и награде додјељују се појединцима, предузећима, установама и другим субјектима поводом празника Општине Модрича- 28. jуна – Дана општине.

Према Одлуци основни критериј за додјелу признања и награда су:

 • Постигнути изузетни резултати у развоју и изградњи општине, привређивању, усвајању нових технологија, техничких унапређења, иноваторства и рационализације;
 • Изузетна остварења и остварени врхунски резултати у области образовања, науке , културе, умјетности, спорта и физичке културе;
 • Изузетан допринос на пољу хуманитарних, добротворних акција и донатороства, која доприносе срећнијем и хуманијем живљењу;
 • Испољена храброст у ванредним ситуацијама на спашавању људских живота и спречавању материјалних штета;
 • Изузетан допринос развоју општине радом и заслугама у изградњи, стварању, развијању и његовању односа са другим локалним заједницама и широм заједницом.

Одлуком о општинским признањима и наградама регулисано је да приједлоге могу достављати привредни субјекти, јавне установе и предузећа, мјесне заједнице, спортски колективи, политичке организације, удружења грађана и вјерске заједнице.

Приједлози се достављају Комисији за награде и признања Скупштине општине Модрича, улица Видовданска бр. 1, најкасније до 15. маја 2023. године.

Модрича, 21. март 2023. године