ЈУ Културно – спортски центар у протеклих пар мјесеци набавио је значајну опрему, неопходну за боље функционисање Спортске дворане, те одржавања простора око објекта.

Набављена је савремена машина за прање подлоге, вриједности 9.200 КМ.

Унутар објекта постављени су електрични подизачи кошева, нове столице за резервне играче, врата на канцеларији, за чију је набавку издвојен износ од 3.200 КМ.

Поред наведеног, извршена је реконструкција покретне бине, кречење вањског зида на објекту, те купљена косачица и тример, за одржавање травнатих површина око објекта. Вриједност радова је 5.500 КМ.

Финансијска средства за поменуте инвестиције обезбијеђена су једним дијелом из властитог буџета, те значајну помоћ Општине Модрича и локалних привредника, који су поставили своје рекламе у Дворани.