ЈУ „Воде Српске“, започеле су  11. септембра  2023. године годишње кошење корита Западног латералног канала заједно са његовим притокама Дубоковац, Срнава, Толиса и Добрињским каналом, укупне дужине око 16 километара.

 У току 2023. године вршено је одмуљивање каналске мреже, те уклањање крупног отпада из корита. Одржавање канала врше радници предузећа ЈУ „Воде Српске“ са два трактора и пратећом механизацијом.