У Плавој сали Српског културног центра,  11. јуна 2020. године одржана је 33. сједница Скупштине општине Модрича. Сједница којој  је присуствовало 26 одборника, одржана је у складу са строгим поштивањем мјера препорученим од стране Института за јавно здравство Републике Српске. Предсједник Скупштине Велибор Цвијић  предложио је дневни ред као у Сазиву и отворио расправу. Клуб одборника Српске демократске странке је предложио да се на данашњу сједницу уврсте три нове тачке дневног реда, које су раније писмено достављене. Предложене су: Приједлог Одлуке о јавном емитовању 33. Сједнице Скупштине општине Модрича, Приједлог Одлуке о допунама Одлуке о комуналном реду и Извјештај о раду Општинског штаба за ванредне ситуације за период 01.03.2020. – 10.06.2020.године. Након изјашњавања одборника о свакој предложеној тачки појединачно већином гласова усвојен је следећи

Д  н  е  в  н  и     р  е  д

 1. Извод из записника са 32. редовне сједнице Скупштине општине Модрича од 25.02.2020. године;
 2. Разматрање Програма додјеле субвенција пословним субјектима погођеним кризом изазваном новим вирусом корона (Covid 19) у о пштини Модрича;
 3. Разматрање и доношење Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о дугорочном задужењу општине Модрича путем прве емисије обвезница;
 4. Разматрање Извјештаја о кориштењу буџетске резерве за период 01.01.-31.12.2019. године;
 5. Разматрање Извјештаја о извршењу буџета за период 01.01. до 31.12.2019. године;
 6. Разматрање и доношење Одлуке о ревизији Регулационог плана „Модрича 2“;
 7. Разматрање и доношење Одлуке о именовању Савјета за праћење ревизије Регулационог плана „Модрича 2“;
 8. Разматрање и доношење Одлуке о именовању Савјета за праћење ревизије Регулационог плана „Тржница“;
 9. Разматрање и доношење Одлуке о стављању ван снаге Одлуке о објављивању Јавног огласа за именовање једног члана Општинске изборне комисије Модрича и Рјешења о именовању Комисије за провођење поступка по јавном огласу за именовање једног члана Општинске изборне комисије Модрича;
 10. Разматрање и доношење Одлуке о давању сагласности за закључење Уговора о преносу посједа и права сусвојине у корист општине Модрича, без накнаде;
 11. Разматрање и доношење Одлуке о продаји отписаног ватрогасног возила путем непосредне погодбе;
 12. Разматрање и доношење Одлуке о давању сагласности на закључивање споразума о раскиду Уговора о закупу пољопривредног земљишта у својини Републике Српске са закупопримцем Митом Ђукићем из Ријечана Горњих;
 13. а) Разматрање и доношење Рјешења о разрјешењу члана Комисије за прописе; б) Разматрање и доношење Рјешења о разрјешењу предсједника Одбора за безбједност заједнице; в) Разматрање и доношење Рјешења о разрјешењу члана Комисије за буџет и финансије;
 14. а) Разматрање и доношење Рјешења о именовању предсједника Одбора за безбједност заједнице; б) Разматрање и доношење Рјешења о именовању члана Комисије за буџет и финансије;
 15. Разматрање и доношење Рјешења о утврђивању права власништва;
 16. Разматрање Извјештаја о раду Комуналне полиције за период од 01.01. до 31.12.2019. године;
 17. Разматрање Извјештаја о раду и дјеловању Цивилне заштите у 2019. години;
 18. Разматрање Извјештаја о раду општинских инспекција за 2019. години;
 19. Разматрање Приједлога годишњег Програма коришћења пољопривредног земљишта у својини Републике Српске на подручју општине Модрича;
 20. Разматрање Извјештаја о реализацији Локалног акционог плана за унапређење положаја ромске популације на подручју општине Модрича у 2019. години;
 21. Разматрање Извјештаја о раду Правобранилаштва Републике Српске – Сједиште замјеника Добој за период од 01.01.2019. до 31.12.2019. године (општина Модрича);
 22. Разматрање Извјештаја о раду Територијалне ватрогасне јединице Модрича за 2019. годину;
 23. Разматрање Извјештаја о раду Јавне установе „Развојна агенција општине Модрича“ за 2019. годину;
 24. Разматрање Извјештаја о раду Јавне установе „Центар за социјални рад Модрича“ за 2019. годину;
 25. Разматрање Извјештаја о раду Јавне установе „Културно-спортски центар“ Модрича за 2019. годину;
 26. Разматрање Извјештаја о раду Јавне здравствене установе „Дом здравља“ Модрича за 2019. годину;
 27. Разматрање Извјештаја о раду Јавне здравствене установе „Апотека“ Модрича за 2019. годину;
 28. Разматрање Извјештаја о раду Јавне установе Туристичка организација „Модрича“ Модрича за 2019. годину;
 29. Разматрање Извјештаја о раду Јавног предузећа „Српски-културни центар“ Модрича за 2019. годину;
 30. Разматрање Информације о пријављеним непокретностима на територији општине Модрича, достављеним пореским рачунима и наплаћеним порезима за 2019. годину;
 31. Приједлози, иницијативе и питања одборника
 32. Разно.

Највећу пажњу одборника изазвала је друга тачка дневног реда, Разматрање Програма додјеле субвенција пословним субјектима погођеним кризом изазваном новим вирусом корона (Covid 19) у о пштини Модрича. По овој тачки више одборника је узело ријеч, а Клуб одборника Српске демократске странке је предложио неколико амандмана. Додатна појашњења дала је начелница Одјељења за привреду и друштвене дјелатности Аленка Иловчевић.  По завршеној расправи и појашњењу начелнице  одборници су гласали о сваком приједлогу појединачно. Након гласања одборници Скупштине нису прихватили понуђене приједлоге Српске демократске странке и Сељачке странке који су одмах напустили сједницу.

Скупштина је наставила даљи рад са 17 присутних одборника, који су једногласно прихватили ову тачку дневног реда.

На данашњем скупштинском засиједању разматрани су извјештаји о раду више јавних установа и предузећа. Сви извјештаји су једногласно усвојени.

И остале тачке дневног реда су такође једногласно усвојене.

Под тачком приједлози, иницијативе и питања одборника више одборника је узело ријеч. На крају сједнице присутним одборницима се обратио начелник општине Младен Крекић, осврнуо се на рад  данашње сједнице, те дао додатна појашњења на одређена питања, приједлоге и ницијативе одборника.

„Данас смо донијели сет мјера о додјели субвенција пословним субјектима погођеним кризом изазваном новим вирусом корона, да би им олакшали плаћање одређених обавеза. Њихова ситуација није нимало лака а самим тим ни локалне заједнице, јер је у задња три мјесеца пуњење буџета око 35% до 52%. Помажући њима надам се да ће се буџет поново почети пунити. Жао ми је што су одборници Српске демократске странке и Сељачке странке напустили Скупштину јер смо данас могли да се договоримо о низ различитих ствари. Тражили су и да се на данашњем  разматрању нађе Извјештај о раду Општинског штаба за ванредне ситуације. Извјештај се није могао разматрати из разлога што раније није дошао приједлог да би се поменути документ могао припремити“, рекао је начелник Крекић по завршетку сједнице.

„Захваљујем свим присутним што су испоштовали све мјере које смо данас морали предузети обзиром на стање изазвано вирусом корона. Задовољан сам радом Скупштине.  Сви достављени извјештаји о раду јавних предузећа и установа су прихваћени. Разријешени су чланови појединих комисија, а именовани нови“, изјавио је предсједник Скупштине Велибор Цвијић.