Јавна расправа

Нацрту  Одлуке о водоводу и канализацији и о Нацрту Одлуке о гробљима и погребној дјелатности