У складу са Закључком о прихватању нацрта Етичког кодекса Скупштине општине Модрича („Службени гласник општине Модрича“, број: 14/23) даје се на увид Нацрт Етичког кодекса Скупштине општине Модрича. У циљу ширих консултација и побољшања припремљеног документа позивамо грађане и организације да дају сугестије и приједлоге до 30. новембра 2023. године. Приједлоге и сугестије доставити непосредно у Шалтер салу Општинске управе Модрича адресирано на Стручну службу Скупштине општине и Начелника општине или на мејл адресу sso@modrica.ba.

Нацрт Етичког кодекса Скупштине општине Модрича