Донација из Швајцарске

У Модричу је 16. априла поново стигла донација коју су обезбиједили представници швајцарске Фондације Обервалис „За дјецу нашег свијета“ и Бранко Видић.

Сједница Општинског штаба за ванредне ситуације

Сједница Општинског штаба за ванредне ситуације одржана је данас, 09. априла  2021. године  са почетком у 13,00 часова.

Командант Штаба Јовица Радуловић констатовао је да епидемиолошка ситуација на подручју локалне заједнице непромијењена у односу на претходну сједницу Штаба одржану 05. априла. Нема ни значајног повећања, а ни смањења броја обољелих. На подручју локалне заједнице тренутно је 68 лица обољелих од вируса корона, 101 лице се налази под активним надзором, а троје је нажалост преминуло. Командант је изјавио саучешће породицама преминулих и поново апеловао на све грађане да се придржавају мјера прописаних од стране Института за јавно здравство.

Вршилац дужности директора Дома здравља Гордана Кнежевић упознала је присутне да је данас вакцинисано 175 грађана на више локација.

Штаб је усвоји сљедеће закључке:

 1. Општински штаб за ванредне ситуације Модрича констатује да је у односу на претходну сједницу одржану 05.04.2021. године константан дневни број позитивних на вирус корона без опбзира на предузете мјере, што указује да је извор заразе, у највећем обиму, изван подручја Модриче. Процјењено је да примарни ниво здравствене заштите у потпуности функционише у складу са препорукама ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске.
 2. Задужују се сви субјекти на подручју општине Модрича обухваћени Закључком Републичког штаба за ванредне ситуације број: 79-1/21 од 06.04.2021.године да поштују мјере прописане истим.
 3. Задужује се Дом здравља Модрича да примијени мјере донесене у Закључку Републичког штаба за ванредне ситуације број 79-2/21 од 06.04.2021. године, да одржи капацитет у људским и материјалним ресурсима, теда сагледа потребе за набавком неопходне опреме;
 4. Обавезују се угоститељски објекти да ускладе радно вријеме и друге обавезе са Закључком Републичког штаба за ванредне ситуације Републике Српске број 79-1/21 од 06.04.2021.године.
 5. Забрањују се посјете у домовима за стара лица, уз препоруку да се у истим примјењују све превентивне и заштитне мјере према пацијентима и особљу.
 6. Задужују се предшколске и школске установе да ускладе свој рад и обавезе са Закључком Републичког штаба за ванредне ситуације Републике Српске број 79-1/21 од 06.04.2021.године.
 7. Задужују се инспекцијски органи општине Модрича и Комунална полиција, да у сарадњи са Полицијском станицом Модрича, предузимају и врше мјере надзора над провођењем наложених мјера.
 8. Задужују се инспекцијски органи општине Модрича и Комунална полиција да посебно појачају надзор у примјени епидемиолошких мјера у предшколским и школским установама, посебно у погледу дезинфекције простора.
 9. Задужује се Комуналац а.д. Модрича да појача активност око прања улица и јавних површина;
 10. Налаже се превозницима у јавном превозу да појачају мјере хигијене у виду додатног прања, чишћења и дезинфекције превозних средстава;
 11. Штаб ће и даље активно пратити развој ситуације и у складу са тим благовремено доносити закључке и усмјеравати рад надлежних служби.
 12. Овим Закључком престаје да важи Закључак о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване вирусо мкорона (COVID-19) на подручју општине Модрича („Службени гласник општине Модрича“, број 6/21).
 13. Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а објавит ће се у „Службеном гласнику општине Модрича.“

 

 

 

Акција бесплатног мјерење шећера у крви

Поводом обиљежавања Свјетског дана здравља, Удружење дијабетичара „Модрича – Дијабет“  у сарадњи са Домом здравља Модрича и Црвеним крстом Модрича организовало је данас, 07. априла 2021. године акцију бесплатног мјерење шећера у крви, на Тргу „ др Милана Јелића“.

Модрича заинтересована за BFC CEE сертификат

Улазак у процес сертификације у складу са регионалним стандардом BFC CEE, била је тема данашњег састанка представника Привредне коморе Републике Српске, као техничког секретеријата за реализацију овог програма у Српској, са начелником општине Модрича, Јовицом Радуловићем.

Скупштина општине Модрича – 3. сједница

У Плавој сали Српског културног центра,  29. марта  2021. године одржана је 3. сједница Скупштине општине Модрича. Сједници  је присуствовало 27 одборника, а одржана је у складу са строгим поштивањем мјера препорученим од стране Института за јавно здравство Републике Српске. На почетку сједнице дневни ред достављен одборницима у сазиву допуњен је са 13 нових тачака.

Д  н  е  в  н  и     р  е  д:

 1. Извод из записника са 3. редовне сједнице Скупштине општине Модрича од 02.03.2021. године.
 2. Рјешење о разрјешењу дужности Комисије за избор и именовање.
 3. Разматрање и доношење Рјешења о избору Комисије за избор и именовање.
 4. Рјешење о разрјешењу:
  а) предсједника Скупштине општине Модрича,
  б) потпредсједника Скупштине општине Модрича,
 5. Разматрање и доношење Рјешења о избору предсједника Скупштине општине Модрича.
 6. Разматрање и доношење Рјешења о избору потпредсједника Скупштине општине Модрича.
 7. Разматрање и доношење Рјешења о избору замјеника начелника општине Модрича.
 8. Разматрање и доношење Рјешења о именовању вршиоца дужности начелника Одјељења за пријемну канцеларију и информисање.
 9. Разматрање и доношење Рјешења о именовању вршиоца дужности начелника Одјељења за борачко инвалидску заштиту и опште послове.
 10. Разматрање и доношење Рјешења о именовању вршиоца дужности  начелника Одјељења за привреду и друштвене дјелатности.
 11. Разматрање и доношење Рјешења о именовању вршиоца дужности начелника Одјељења за финансије.
 12. Разматрање и доношење Рјешења о именовању вршиоца дужности начелника Одјељења за просторно уређење, стамбено-комуналне послове и екологију.
 13. Разматрање и доношење Рјешења о именовању вршиоца дужности начелника Одјељења комуналне полиције.
 14. Разматрање и доношење Програм рада Скупштине општине Модрича за 2021. годину.
 15. Разматрање и доношење Одлуке о измјенама и допунама Статута општине Модрича.
 16. Разматрање и доношење Рјешења о разрјешењу вршиоца дужности секретара Скупштине општине Модрича.
 17. Разматрање и доношење Одлуке о утврђивању основице за обрачун ренте.
 18. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању буџета општине Модрича за 2021. годину.
 19. Разматрање и доношење Одлуке о извршењу буџета општине Модрича за 2021. годину.
 20. Разматрање и доношење Одлуке о замјени некретнина.
 21. Разматрање и доношење Одлуке о приступању изради Стратегије развоја социјалног становања за подручје општине Модрича.
 22. Разматрање и доношење Одлуке о продаји непокретности путем непосредне погодбе ради комплетирања грађевинске честице.
 23. Разматрање и доношење Одлуке о продаји непокретности у својини општине Модрича уписаних у к.о. Ријечани Доњи, путем усмјеног јавног надметања.
 24. Приједлози, иницијативе и питања одборника;
 25. Разно.

Разријешена је Комисија за избор и именовање Скупштине општине Модрича у саставу: Јован Мишић, Дамир Стојановић, Синиша Никић, Велибор Марић и Мирза Дједовић, а именована нова Комисија коју чине: Дамир Стојановић, Јован Мишић, Велибор Цвијић, Младен Видовић и Мирза Дједовић.

Већином гласова разријешени су дужности предсједник Скупштине општине Небојша Кнежевић и потпредсједник Славен Тешановић. Разлог за разрјешење Небојше Кнешевића се наводи повреда закона, Статута  општине Модрича и одредби Пословника о раду Скупштине. Потпредсједник Скупштине након што је изабран на првој конститутивној сједници није засновао радни однос у складу са важећим прописима, те се до дана разрјешења није појављивао на послу.  За новог предсједника изабран је Милутин Поповић, а за потпредсједника Боса Новаковић.

„Дошло је до промјене скупштинске већине и усвојене су одређене одлуке о разрјешењима и избору у складу са Законом о локалној самоуправи, Статутом и пословником о раду Скупштине општине. Морамо радити озбиљно и одговорно јер вријеме је сложено, а в елике су обавезе и задаци“, рекао је новоизабрани предсједник Скупштине Милутин Поповић.

На приједлог начелника Општине за замјеника начелника изабран је Младен Милотић, након чега је положио свечану заклетву.

Прихваћени су приједлози на Начелника за именовање вршиоца дужности одјељења Општинске управе:

 • Одјељење за пријемну канцеларију и информисање – Азем Турсић;
 • Одјељење за борачко – инвалидску заштиту и опште послове – Јован Мишић;
 • Одјељење за привреду и друштвене дјелатности – Бојана Курешевић;
 • Одјељење за финансије – Борислав Гвозден;
 • Одјељење за просторно уређење, стамбено-комуналне послове и екологију – Срђан Јовановић;
 • Одјељење комуналне полиције – Мирјана Цвијановић.

Програм рада Скупштине општине Модрича за 2021. годину је усвојен уз одређене допуне. Одлука о измјенама и допунама Статута општине Модрича је на приједлог предлагача повучена са разматрања. Једногласно је разријешен вршилац дужности секретара Скупштине општине Александра Ђурић.

Већу пажњу одборника изазвале су тачке везане за буџет, које су након дуже расправе и додатног појашњења в.д. начелника за финансије Борислава Гвоздена усвојене већином гласова.

„Основна карактеристика буџета за 2021. годину је да је недовољан за функционисање локалне заједнице. Нисмо задовољни пројектованим приходима. Потрудили смо се да да планирана средства што сврсисходније утрошимо. У односу на претходну годину буџет је мањи за 20%. Тих 20% није страшно како звучи јер смо претходне године имали прилив од задужења у износу од 4 милиона и 204.000 КМ. У овој години то изостаје и логично је да је расположиви буџет мањи. Ми нисмо утрошили сва средства из задужења из претходне године тако да ове имамо на располагању милион и 221.000 КМ, а та средства ће бити уложена у изградњу затвореног базена“, изајавио је Борислав Гвозден.

Остале тачке дневног реда су такође усвојене.

„Захвалио бих се одборницима што су препознали важност одлуке да се буџет усвоји. Предложен је у оквиру од 10 милона КМ. Сада имамо законски оквир за даље функционисање Општинске управе. Овим је престала да важи одлука о привременом финансирању.  Формирањем нове скупштинске већине данас је изабрано ново руководство Скупштине. Честитам новоизабраном предсједнику и потпредсједници. Надам се да ћемо сада када су усклађене Општинска управа и скупштинска већина доносити одлуке синхронизовано и за добробит свих грађана“, истакао је начелник Јовица Радуловић.